En lensmand var en kungligt utnämnd förvaltare av ett län. I Danmark-Norge blev dessa befattningshavare avlösta av sådana som bar den nya titeln amtmand 1662.

I Skåne fanns lensmaend i flera socknar (alla?). I den s.k. Decimantboken som gäller år 1651 nämns länsmän med ofrälse namn till exempel i Gladsax och Ängelholm (Gudmund Persson). I Höja sockens kyrkobok omnämnes länsmannen Bengt Jönsson på nr 8 från 1690-talet och in på 1700-talet. Det förefaller som om det är män vilka motsvarar de bondelänsmän som fanns i Norge. Uppenbarligen fanns de redan under dansk tid.

Annan betydelse av lensmandRedigera

I Norge är lensmannen innehavaren av polismyndigheten i bygderna. Detta ämbete uppstod på 1270-talet.

Se ävenRedigera