Öppna huvudmenyn

En lekman (av grekiskans laikos "som tillhör folket") avser en inom kunskapsområdet oskolad person, ungefär synonymt med amatör. Särskilt inom juridik används det om icke-juridikutbildade personer (till exempel nämndemän). Ursprungligen syftade det[1] på en person inom den kristna gemenskapen som inte hörde till prästerskapet.

LitteraturRedigera

  • Lennart Tegborg, "Från 'lekman' till 'lekmannaskap'. Reflektioner kring en ordboksartikel." I: Med engagemang och medansvar. En bok om lekmannaskapet i Svenska kyrkan. Festskrift till Carl Henrik Martling. Stockholm 1990.

Se ävenRedigera

Noter och referenserRedigera

  1. ^ Lekman i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1912)