Lega

liggplats för djur eller legoavtal

Lega kan syta till:

  • Lega Nord, politiskt parti i Italien
  • Lega Lombarda, politiskt parti i Italien som ingår i Lega Nord
  • Mario Lega, italiensk roadracer
  • David Lega, svensk kristdemokratisk politiker
  • Den vila som ett djur, primärt ett däggdjur, intar. I samband med jakt avses med lega ej sällan den vila som ett påskjutet djur intar efter skottillfället. Det anses att ett eftersök oftast inte skall igångsättas förrän viltet har intagit sin lega.

Se ävenRedigera