Öppna huvudmenyn

Lega

liggplats för djur eller legoavtal
För det italienska politiska partiet, se Lega Nord.

Lega kan dels åsyfta legoavtal, men även beteckna den vila som ett djur, primärt ett däggdjur, intar.

I samband med jakt avses med lega ej sällan den vila som ett påskjutet djur intar efter skottillfället. Det anses att ett eftersök oftast inte skall igångsättas förrän viltet har intagit sin lega.