Öppna huvudmenyn

Lastreglering är en förändring av en kraftproducerande anläggnings produktion i förhållande till dess kapacitet.

I regel innebär detta att man ändrar den mängd bränsle som tillförs, eller liknande.