Lars-Erik (Lars) Verner Wallén, född 27 november 1936 i Stora Kopparbergs församling i Kopparbergs län,[1] är en svensk militär.

Lars Wallén
Information
Född27 november 1936 (84 år)
Stora Kopparbergs församling i Kopparbergs län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1959–1996
GradÖverste av första graden
BefälNorrlands dragonregemente, Dalregementet

Wallén tog officersexamen vid Kungliga Krigsskolan 1959 och blev fänrik samma år. Han blev ryttmästare vid Norrlands dragoner 1968 och gick Högre stabskursen vid Militärhögskolan 1968–1970. År 1972 befordrades han till major och han var detaljchef i Taktikavdelningen vid Arméstaben 1972–1973, varpå han var departementssekreterare i Försvarsdepartementet 1973–1974 och avdelningschef i Västra militärområdet 1974–1975. Han befordrades till överstelöjtnant 1975 och tjänstgjorde 1975–1979 vid Arméstaben, från 1976 som chef för Taktik- och underrättelseavdelningen. Därefter var han 1979–1982 bataljonschef och ställföreträdande regementschef vid Norrlands dragoner (1980 namnändrat till Norrlands dragonregemente). År 1982 befordrades han till överste, varefter han 1982–1984 var chef för Norrlands dragonregemente. Han befordrades 1984 till överste av första graden, var 1984–1989 sektionschef och militärområdesinspektör i Övre Norrlands militärområde och 1989–1996 chef för Dalregementet tillika befälhavare för Kopparbergs försvarsområde.

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).

KällorRedigera

  • Kjellander, Rune: Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter (Probus, Stockholm 2003), s. 228.
  • Moen, Ann (red.): Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok (Nationalencyklopedin, Malmö 2006), s. 615.