Öppna huvudmenyn

Lars Olov Hartman, född 1930, är en svensk teolog. Han var tillförordnad professor i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet 1971–1977 innan han blev ordinarie professor 1978. Mellan 1989 och 1995 var han forskningschef vid Svenska kyrkans då nybildade forskningssekretariat i Uppsala.

Hartman är son till Olov Hartman. Han har bland annat arbetat med judisk och urkristen apokalyptik samt med textteoretiska frågor. Hartman är ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Nathan Söderblom-Sällskapet och Norske Videnskabers Selskab..