Landstingsval i Västra Götalands län

Landstingsval i Västra Götaland eller val till regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting har genomförts den sista söndagen i september, vart fjärde år från och med 1998.

valprövningsnämnden konstaterat att ett antal oegentligheter, som "med fog kan antas ha inverkat på valutgången", ägt rum i valet 2010 genomfördes omval den 15 maj 2011. [1]

ValårVSMPSDSVGDEMCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
199817507610101831
17507610101831
14977,18
7871
200213556610201524
13556610201524
14976,69
7970
200610528611141236
10528611141236
14978,07
8267
20109471177812939
9471177812939
14980,57
8168
2011952129911938
952129911938
14944,05
7871
2014134613141011933
134613141011933
14982,07
7574
20181541720512101128
154172012101128
14983,61
7772
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

1998Redigera

Parti Röster Mandatfördelning
Antal Procent Antal Utjämning
  Socialdemokraterna 285 482 33,13 50 5
  Moderata samlingspartiet 177 585 20,6 31 3
  Kristdemokraterna 102 128 11,85 18 1
  Vänsterpartiet 97 691 11,33 17 2
  Folkpartiet liberalerna 57 680 6,69 10 2
  Centerpartiet 53 739 6,23 10 -
  Miljöpartiet de Gröna 41 804 4,85 7 -
  Sjukvårdspartiet Folkets vilja 32 251 3,74 6 2

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Sveriges Pensionärers Intresseparti, 6 853 röster (0,79%)
Sverigedemokraterna, 3 690 röster (0,42%)
Ny demokrati, 1 308 röster (0,15%)
Rättvisepartiet Socialisterna, 521 röster (0,06%)
Övriga partier, 928 röster (0,1%)

Summa avgivna röster: 887 978
Summa giltiga röster: 861 660
Ogiltiga valsedlar: 26 318
Röstberättigade: 1 150 491
Valdeltagande: 77,18%

2002Redigera

Parti Röster Mandatfördelning
Antal +− % Antal (Utjämning) +−
  Socialdemokraterna 310 624 35,5 +2,4 55 (4) +5
  Moderata samlingspartiet 136 463 15,6 -5 24 (2) -7
  Folkpartiet liberalerna 114 228 13 +6,4 20 (2) +10
  Kristdemokraterna 82 404 9,4 -2,4 15 (3) -3
  Vänsterpartiet 76 254 8,7 -2,6 13 (1) -4
  Centerpartiet 54 848 6,2 -0,03 10 (1) -
  Miljöpartiet de Gröna 35 640 4 -0,8 6 -1
  Sjukvårdspartiet-Folkets vilja 33 108 3,7 -0,04 6 (2) -

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Sverigedemokraterna, 10 002 röster, 1,1% (+0,7%)
Skaraborgspartiet, 7 442 röster
Sveriges Pensionärers Intresseparti, 5 950 röster, 0,6% (-0,19%)
KPMLr, 4 750 röster
Nationaldemokraterna, 924 röster
Pensionärspartiet Göteborg, 395 röster
Kommunistiska Förbundet, 14 röster
Övriga partier 899 röster

Summa avgivna röster: 895 445
Summa giltiga röster: 873 945
Ogiltiga valsedlar: 21 500
Röstberättigade: 1 167 559
Valdeltagande: 76,6% (-0,5%)

2006Redigera

Parti Röster Mandatfördelning
Antal +− % Antal +−
  Socialdemokraterna 307 585 33,81 -1,73 52 -3
  Moderata samlingspartiet 210 317 23,12 +7,51 36 +12
  Folkpartiet liberalerna 80 256 8,82 -4,25 14 -6
  Kristdemokraterna 68 718 7,55 -1,98 12 -3
  Centerpartiet 67 297 7,40 +1,2 11 +1
  Vänsterpartiet 58046 6,38 -2,35 10 -3
  Miljöpartiet de Gröna 47 297 5,20 +1,12 8 +2
  Sjukvårdspartiet Västra Götaland 33 067 3,63 -0,16 6 -

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Sverigedemokraterna, 24 369 röster, 2,68% (+1,54%)
Sveriges Pensionärers Intresseparti, 4 927 röster, 0,54% (-0,06%)
Kommunistiska Partiet, 4 299 röster, 0,47%
Välfärdspartiet, 1 992 röster, 0,22%
Nationaldemokraterna, 372 röster, 0,04%
Rättvisepartiet Socialisterna, 198 röster, 0,02%
Övriga partier, 1 036 röster, 0,11%

Summa avgivna röster: 935 598
Summa giltiga röster: 909 776
Ogiltiga valsedlar: 25 822
Röstberättigade: 1 198 343
Valdeltagande: 78,07% (+1,38%)

2010Redigera

Parti Röster Mandatfördelning
Antal +− % Antal +−
  Socialdemokraterna 302 411 30,88% -2,93 47 -5
  Moderata samlingspartiet 254 423 25,98% +2,86 39 +3
  Folkpartiet liberalerna 79 328 8,10% -0,72 12 -2
  Miljöpartiet de Gröna 71 503 7,3% +2,1 11 +3
  Vänsterpartiet 59 521 6,08% -0,3 9 -1
  Kristdemokraterna 56 096 5,73% -1,83 9 -3
  Centerpartiet 55 264 5,64% -1,75 8 -3
  Sjukvårdspartiet-Västra Götaland 44 638 4,56% +0,92 7 +1
  Sverigedemokraterna 43 280 4,42% +1,74 7 +7

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Piratpartiet, 6 845 röster, 0,7%
Kommunistiska Partiet, 2 965 röster, 0,3% (-0,17)
Sveriges Pensionärers Intresseparti, 871 röster, 0,09% (-0,45)
Rättvisepartiet Socialisterna, 851 röster, 0,09% (+0,07)
Övriga partier, 928 röster, 0,1%

Summa avgivna röster: 999 523
Summa giltiga röster: 979 417
Ogiltiga valsedlar: 20 106
Röstberättigade: 1 240 519
Valdeltagande: 80,57% (+2,5)

Omval 2011Redigera

Parti Röster Mandatfördelning
Antal +− % Antal +−
  Socialdemokraterna 177 675 32,59% +1,71 52 +5
  Moderata samlingspartiet 130 548 23,94% -1,94 38 -1
  Miljöpartiet de Gröna 40 168 7,37% +0,07 12 +1
  Folkpartiet liberalerna 39 122 7,18% -0,92 11 -1
  Vänsterpartiet 32 129 5,89% -0,19 9 -
  Sverigedemokraterna 31 701 5,81% +1,39 9 +2
  Centerpartiet 31 251 5,73% +0,09 9 +1
  Kristdemokraterna 29 129 5,34% -0,39 9 -

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Sjukvårdspartiet - Västra Götaland, 15 264 röster, 2,8% (-1,76)
Vägvalet, 13 760 röster, 2,52%
Kommunistiska Partiet, 1 493 röster, 0,27% (-0,03)
Piratpartiet, 1 246 röster, 0,23% (-0,47)
Feministiskt initiativ, 846 röster, 0,16%
Rättvisepartiet Socialisterna, 413 röster, 0,08% (-0,01)
Svenskarnas parti, 274 röster, 0,05%
Övriga partier, 196 röster, 0,04%

Summa avgivna röster: 548 950
Summa giltiga röster: 545 215
Ogiltiga valsedlar: 3 735
Röstberättigade: 1 246 191
Valdeltagande: 44,05% (-36,52)

Förändringssiffror sedan ordinarie val 2010.

2014Redigera

Parti Röster Mandatfördelning
Antal +− % Antal +−
  Socialdemokraterna 310 334 30,16% -2,43 46 -6
  Moderata samlingspartiet 223 149 21,68% -2,26 33 -5
  Sverigedemokraterna 95 726 9,3% +3,49 14 +5
  Miljöpartiet de Gröna 86 076 8,36% +1 13 +1
  Vänsterpartiet 85 851 8,34% -2,45 13 +4
  Folkpartiet liberalerna 73 195 7,11% -0,06 11 -
  Centerpartiet 63 970 6,22% +0,48 10 +1
  Kristdemokraterna 58 858 5,72% +0,38 9 -

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Vägvalet, 11 453 röster, 1,11% (-1,41)
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland, 7 006 röster, 0,68% (-2,12)
Piratpartiet, 4 744 röster, 0,46%(+0,23)
Feministiskt initiativ, 3 685 röster, 0,36% (+0,20)
Djurens parti, 1 119 röster, 0,11% (+0,11)
Svenskarnas parti, 831 röster, 0,08% (+0,03)
Rättvisepartiet Socialisterna, 679 röster, 0,07% (-0,01)
Kristna Värdepartiet, 678 röster, 0,07% (+0,07)


Summa avgivna röster: 1 049 987
Summa giltiga röster: 1 029 112
Ogiltiga valsedlar: 20 875
Röstberättigade: 1 279 402
Valdeltagande: 82,07% (+38,02)

2018Redigera

Parti Röster Mandatfördelning
Antal +− % Antal +−
  Socialdemokraterna 291 160 26,95% -3,21 41 -5
  Moderata samlingspartiet 200 477 18,55% -3,13 28 -5
  Sverigedemokraterna 95 726 12,82% +3,52 20 +6
  Vänsterpartiet 104 090 9,63% +1,29 15 +2
  Centerpartiet 82 348 7,62% +1,41 12 +2
  Kristdemokraterna 81 606 7,55% +1,83 11 +2
  Liberalerna 74 332 6,88% -0,23 10 -1
  Miljöpartiet de gröna 50 042 4,63% -3,73 7 -6
  Demokraterna 37 163 3,44% +3,44% 5 +5

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Feministiskt initiativ 8 655 röster, 0,80%(+0,44)
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland, 4 052 röster, 0,38%(-0,31)
Medborgerlig Samling, 2498 röster, 0,23%(+0,23%)
Regionens framtid, 2 013 röster, 0,19%(+ 0,19%)
Kristna Värdepartiet, 931 röster, 0,09%(+0,02)
Rättvisepartiet Socialisterna, 837 röster, 0,08%(+0,01)
Nordiska motståndsrörelsen, 633 röster, 0,06%(+0,06)

Partier som ej beställt valsedlar: 1 133 röster, 0,10%

Summa avgivna röster: 1 101 512
Summa giltiga röster: 1 080 529
Ogiltiga valsedlar: 20 983
Röstberättigade: 1 317 413
Valdeltagande: 83,61% (+1,54)

KällorRedigera

  1. ^ Omval Västra Götaland den 15 maj Arkiverad 15 februari 2011 hämtat från the Wayback Machine. 2011 Valmyndigheten