Landstinget var den danska riksdagens överhus mellan 1849 och 1953.

Landstinget skapades i och med 1849 års grundlag. Antalet ledamöter var 51 och utsågs indirekt genom elektorsval. Valbara som ledamöter var män 40 år fyllda med förmögenhet om 1200 riksdaler eller 200 riksdaler inbetalt årlig skatt (cirka 4% av de röstberättigade till Folketinget). Rösträtt innehades av män fyllda 30, oavsett skattesats. Ämbetsperioden var åtta år och hälften av platserna valdes vart fjärde år.

1866 års grundlag utökade antalet ledamöter till 66 varav 12 utsågs av kungen på livstid (vartefter så blev det de facto regeringen som utsåg dessa), 1 av Färöarnas Lagting och övriga 53 genom indirekta val med preferens för högre taxerade. I vissa fall kom större godsägare att själva vara elektorer. Valbarhetsåldern sänktes till 25 medan rösträttsåldern kvarstod på 30 år.

Landstinget bestod efter 1915 grundlag av 76 ledamöter varav 18 valdes av föregående Landsting, 1 fortsatt av Färöarnas Lagting och övriga 57 via elektorer genom allmän och lika rösträtt. Valbarhets- och rösträttsåldern höjdes till 35 år. Fem kvinnliga ledamöter kom att väljas in vid efterföljande val år 1918.

Förslag väcktes om att avskaffa Landstinget 1939 men fick nej i folkomröstning.

Landstinget avskaffades slutligen genom grundlagsändringen 1953.

Landstingets talmän redigera

Namn Från Till Parti
Peter Daniel Bruun 30 januari 1850 3 oktober 1862 De Nationalliberale
Mads Pagh Bruun 4 oktober 1862 23 juni 1866 De Nationalliberale
Andreas Frederik Krieger 9 juli 1866 11 november 1866 De Nationalliberale
Mads Pagh Bruun 12 november 1866 4 oktober 1869 De Nationalliberale
Carl Christian Vilhelm Liebe 5 oktober 1869 30 september 1894 Højre
Henning Matzen 1 oktober 1894 5 oktober 1902 Højre
Hans Nicolai Hansen 6 oktober 1902 6 oktober 1907 De Frikonservative
Hans Christian Steffensen 7 oktober 1907 3 oktober 1909 De Frikonservative
Christian Sonne 4 oktober 1909 2 oktober 1910 De Frikonservative
Carl Goos 3 oktober 1910 20 juli 1914 Højre
Anders Thomsen 21 juli 1914 12 juli 1920 Venstre
Frits Bülow 19 augusti 1920 2 oktober 1922 Venstre
Ole Hansen 3 oktober 1922 26 juni 1928 Venstre
Jørgen Jensen-Klejs 3 oktober 1928 6 oktober 1936 Venstre
Carl Theodor Zahle 7 oktober 1936 2 oktober 1939 Det Radikale Venstre
Carl Frederik Sørensen 3 oktober 1939 30 september 1940 Socialdemokratiet
Charles Petersen 1 oktober 1940 31 december 1947 Socialdemokratiet
Karl Kristian Steincke 7 januari 1948 15 mars 1950 Socialdemokratiet
Ingeborg Hansen 16 mars 1950 1951 Socialdemokratiet
Karl Kristian Steincke 1951 1952 Socialdemokratiet
Ingeborg Hansen 1952 1953 Socialdemokratiet

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia.