Svenska landskapssymboler

officiella eller inofficiella symboler för Sveriges landskap
(Omdirigerad från Landskapssvamp)

Landskapssymboler är officiella eller inofficiella symboler för Sveriges landskap.

Landskapssymboler redigera

Landskapsvapen redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsvapen.

Landskapsvapnen har i allmänhet tillkommit under 1500-talet. Landskap som tillfördes Sverige efter fredssluten med Danmark och Norge på 1600-talet fick sina vapen då. Dalarnas landskapsvapen är Sveriges äldsta och Norrbottens det yngsta. Se även: Galleri över landskapsvapen i Sverige

Landskapsdjur redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsdjur.

En jury med Världsnaturfondens (WWF) generalsekreterare som ordförande och kung Carl XVI Gustaf som hedersledamot röstade fram dem. De offentliggjordes på en presskonferens i konserthuset år 1988.[1]

Landskapsblommor redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsblommor.

På uppmaning av August Wickström och Paul Petter Waldenström 1908 sammanställde några av landets botaniklärare en lista över kandidater för landskapsblommor, som sedan bearbetades av professor Veit Wittrock från Botaniska trädgården i Stockholm. Från några landskap kom protester mot listan, och alternativa förslag framfördes.[2]

Landskapssvampar redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapssvampar.

Landskapssvamparna togs fram i samråd mellan svampvänner i Sverige på 1980-talet.[3]

Landskapsfiskar redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsfiskar.

Fiskeriverket har med hjälp av fiskevattenägare, sportfiskeklubbar och yrkesfiskare tagit fram dessa år 1994.[4]

Landskapsstenar redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsstenar.

SGU tog fram dessa efter förslag från berggrundsgeologer och det skulle endast omfatta bergarter (år 1989).[5]

Landskapsfåglar redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsfåglar.

Sveriges ornitologiska förening tog fram dessa under 1980-talet.[1]

Landskapsmossor redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsmossor.

Dessa togs fram av Mossornas vänner år 1996.[6]

Landskapsinsekter redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsinsekter.

Dessa togs fram av Sveriges Entomologiska förening år 1998.[7]

Landskapsäpplen redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsäpplen.

Dessa togs fram 2005 av Sveriges Pomologiska Sällskap.[8]

Landskapstrollsländor redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapstrollsländor.

Dessa togs fram 2022 av Trollsländeföreningen.[9]

Landskapsgrundämnen redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsgrundämne.

Svenska nationalkommittén för kemi har valt ut 25 grundämnen som tänkbara landskapssymboler. De ämnen som valts finns i människokroppen eller har betydelse för ekonomi och näring i Sverige.[10]

Landskapsstjärnbilder och landskapsstjärnor redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsstjärnor.

Stjärnbilder och stjärnor för de olika landskapen valdes ut 1997. Urvalet gjordes i samband med publiceringen av Perspektiv på universum (lärobok i astronomi), och utnämningarna skulle enligt boken ha gjorts av Kommittén för landskapssymboler den första april samma år.[11] Det anses att de här två symbolkategorierna var ett skämtsamt tillägg från flera astronomer kopplade till Lunds universitet. Kategorierna skulle samtidigt sätta fokus på den upplevda inflationen i och med senare års stora flora av landskapssymboler.[12] De här nya landskapssymbolerna har spritts vidare och nämns numera bland annat i stjärnbildernas och stjärnornas artiklar på NE.se.[13]

Landskapsväsen redigera

Folklivsforskaren Ebbe Schön lät i sin bok Svenska sägner (Bilda förlag, 2008) utnämna ett landskapsväsen för varje landskap i Sverige. Han menar i boken "att vi även borde ha symboler som påminner oss om vårt rika andliga kulturarv".

Landskapsrätter redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Landskapsrätter.

Landskapssånger redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Svenska landskapssånger.

Landskapssånger som symboler för Sveriges landskap började tas fram under de första årtiondena av 1900-talet.

Landskapshus redigera

Tidningen Hus & Hem har givit ut en bok som heter Landskapshus. I den beskrivs byggnadstraditioner och arkitektur från förra sekelskiftet och bakåt i tiden. Olika sorters hus för varje landskap. Boken är skriven av Karin Ohlsson-Leijon och illustrerad av Laila Reppen.

Sammanställning av landskapssymboler redigera

Djur redigera

Landskapens djursymboler
Landskap Djur Fågel Fisk Insekt Trollslända
  Blekinge Ekoxe Nötväcka Torsk Ekoxe Blåbandad jungfruslända
  Bohuslän Knubbsäl Strandskata Makrill Myskbock Citronfläckad kärrtrollslända
  Dalarna Berguv Berguv Elritsa Violettkantad guldvinge Blå jungfruslända
  Dalsland Korp Korp Hornsimpa Aspfjäril Bred kärrtrollslända
  Gotland Igelkott Halsbandsflugsnappare Piggvar Riddarskinnbagge Kilfläckslända
  Gästrikland Tjäder Storlom Strömming Hagtornsfjäril Fyrfläckad trollslända
  Halland Lax Pilgrimsfalk Lax Ollonborre Sandflodtrollslända
  Hälsingland Lodjur Slaguggla Id Svavelgul höfjäril Kungstrollslända
  Härjedalen Björn Kungsörn Harr Fjällvickerblåvinge Fjällmosaikslända
  Jämtland Älg Hökuggla Öring Stormhattshumla Svart ängstrollslända
  Lappland Fjällräv Blåhake Fjällröding Högnordisk höfjäril Tundratrollslända
  Medelpad Skogshare Mindre korsnäbb Abborre Mnemosynefjäril Griptångsflickslända
  Norrbotten Lavskrika Sångsvan Siklöja Praktsammetslöpare Grön flodtrollslända
  Närke Hasselmus Gulsparv Benlöja Vassmosaikslända Vassmosaikslända
  Skåne Kronhjort Glada Ål Bokskogslöpare Blå kejsartrollslända
  Småland Utter Taltrast Mal Bålgeting Större sjötrollslända
  Södermanland Fiskgjuse Fiskgjuse Braxen Strimlus Vinterflickslända
  Uppland Havsörn Havsörn Asp Cinnoberbagge Dvärgflickslända
  Värmland Varg Smålom Nors Brun gräsfjäril Nordisk kärrtrollslända
  Västerbotten Storspov Blå kärrhök Flodnejonöga Större svartbagge Metalltrollslända
  Västergötland Trana Trana Lake Alkonblåvinge Blågrön mosaikslända
  Västmanland Rådjur Tofsmes Gös Boknätfjäril Myrflickslända
  Ångermanland Bäver Gråspett Sik Stor hornstekel Spjutflickslända
  Öland Näktergal Näktergal Skrubbskädda Rosenvingad gräshoppa Pudrad kärrtrollslända
  Östergötland Knölsvan Knölsvan Gädda Läderbagge Grön mosaikslända

Stenar, växter, svampar och grundämnen redigera

Landskapens växt-, sten- och grundämnessymboler
Landskap Blomma Äpple Svamp Mossa Sten Grundämne
  Blekinge Ek, Kungsljus Melonäpple Jätteticka Blåmossa Kustgnejs Magnesium
  Bohuslän Vildkaprifol Veseäpple Öronmussling
(fram till 1999 Ängsvaxskivling)
Vaxmossa Bohusgranit Klor
  Dalarna Ängsklocka (Blåklocka) Tunaäpple Sandsopp Smal näckmossa Porfyr Koppar
  Dalsland Förgätmigej Oranie Smörsopp Stor revmossa Kvartsit Kisel
  Gotland Murgröna Stenkyrke Rödbrun jordstjärna Kalkkammossa Hoburgskalksten Kalcium
  Gästrikland Liljekonvalj Malmbergs gylling Fjällig taggsvamp Palmmossa Gävlesandsten Krom
  Halland Hårginst Brunnsäpple Blodsopp Skirmossa Chamokit Natrium
  Hälsingland Lin Bergviksäpple Blek taggsvamp Stor björnmossa Dellenit Nickel
  Härjedalen Mosippa (Fjällviol) Rött kaneläpple Gulkremla Skogslummermossa Tännäsögongnejs Palladium
  Jämtland Brunkulla Rödluvan Blodriska Piprensarmossa Täljsten Syre
  Lappland Fjällsippa Rescue Tegelsopp/tegelröd björksopp Bäcknicka Apatit Silver
  Medelpad Gran (Smörboll) Sundsäpple Fårticka Kammossa Alnöit Väte
  Norrbotten Åkerbär Silva Stenmurkla Gul parasollmossa Gabbro Järn
  Närke Gullviva Sickelsjö vinäpple Stolt fjällskivling Rosmossa Dolomitmarmor Zink
  Skåne Prästkrage Aroma Ängschampinjon Skuggsprötmossa Flinta Aluminium
  Småland Linnea Hornsberg Koralltaggsvamp Lysmossa Röd Växjögranit Kalium
  Södermanland Vit näckros Åkerö Svart trumpetsvamp Vågig praktmossa Granatådergnejs Kobolt
  Uppland Kungsängslilja Bergius Karl Johanssvamp/stensopp Aspfjädermossa Hälleflinta Yttrium
  Värmland Skogsstjärna Stenbock Sotvaxskivling Kuddäppelmossa Kyanitkvartsit Mangan
  Västerbotten Kung Karls spira Transparente blanche Rynkad tofsskivling Rostvitmossa Kopparkis Guld
  Västergötland Ljung Kavlås Scharlakansröd vaxskivling Gruskammossa Platådiabas Uran
  Västmanland Mistel Fagerö Trattkantarell Kranshakmossa Kvartsbandad blodstensmalm Kväve
  Ångermanland Styvmorsviol Kramfors Sillkremla Tät fransmossa Nordingrågranit Kol
  Öland Ölandssolvända Ölands kungsäpple Vårmusseron Slät klockmossa Ortoceratitkalksten Jod
  Östergötland Blåklint Gyllenkroks astrakan Kantkremla Vattenstjärna Kolmårdsmarmor Fosfor

Länssymboler redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Länsvapen.

Länsvapnen är symboler för länen. När län och landskap sammanfaller eller till största delen sammanfaller är vapnen oftast desamma. Där länet omfattar flera landskap eller delar av flera landskap ingår ofta berörda landskapsvapen i länsvapnet. Länsstyrelsens symbol är länsvapnet krönt med en krona. Riksarkivet ansvar för offentliga svenska heraldiska vapen och symboler.[14]

Referenser redigera

 1. ^ [a b] Roos, Anna (2012). Landskapsdjur – En resa genom Sverige. Votum förlag. ISBN 9789185815814 
 2. ^ Vegelius, Jan (1981). Sveriges landskapsblommor och deras historia. Rabén & Sjögren. ISBN 91-29-55357-1 
 3. ^ Holmberg, Pelle; Britt-Marie Hallbert (1992). Svenska landskapssvampar. Rabén & Sjögren. ISBN 91-29-61643-3 
 4. ^ ”Sveriges landskapsfiskar”. Havs- och vattenmyndigheten. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/lista-over-vanliga-arter-i-svenska-vatten/landskapsfiskar.html. Läst 16 juli 2016. 
 5. ^ ”Landskapsstenar”. Sveriges geologiska undersökning. http://www.sgu.se/om-geologi/berg/sveriges-berggrund/landskapsstenar/. Läst 16 juli 2016. 
 6. ^ ”Sveriges landskapsmossor”. Mossornas vänner. Arkiverad från originalet den 19 september 2016. https://web.archive.org/web/20160919221157/http://www.mossornasvanner.se/mv/mermossor/landskap.html. Läst 16 juli 2016. 
 7. ^ ”Landskapsinsekter”. Sveriges entomologiska förening. https://www.sef.nu/landskapsinsekter/. Läst 7 augusti 2022. 
 8. ^ ”Landskapsäpplen”. Sveriges Pomologiska Sällskap. http://svepom.se/kunskap/landskapsapplen. Läst 16 juli 2016. 
 9. ^ ”Sveriges landskapstrollsländor”. Välkommen till Trollsländeföreningen!. 12 juni 2022. https://www.trollslandeforeningen.se/sveriges-landskapstrollslandor/. Läst 7 augusti 2022. 
 10. ^ ”Sveriges landskapsgrundämnen”. Arkiverad från originalet den 15 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160315064905/http://www.landskapsgrundamnen.se/sid1.htm. Läst 16 juli 2016. 
 11. ^ Cerne, Nils-Eric (1997): Perspektiv på universum, s 243. Gleerups. ISBN 91-40-62018-2.
 12. ^ ”Öländska stjärnor ett skämt”. Ölandsbladet. 18 juli 2007. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222001908/http://www.olandsbladet.com/index.php?id=5156&placid=3. Läst 12 februari 2014. 
 13. ^ "Cassiopeia". NE.se. Läst 15 februari 2014.
 14. ^ http://www.riksarkivet.se/heraldik