Varje landskap har ett antal symboler som skall vara speciella för just den delen av Sverige. Detsamma gäller även för Finlands landskap.

Svenska Fiskeriverket valde med hjälp av fiskevattenägare, sportfiskeklubbar och yrkesfiskare ut landskapsfiskarna år 1994.

Landskapsfiskar i Sverige redigera

Landskap Fisk Bild
Blekinge Torsk
Gadus morhua
 
Bohuslän Makrill
Scomber scombrus
 
Dalarna Elritsa
Phoxinus phoxinus
 
Dalsland Hornsimpa
Myoxocephalus quadricornis
 
Gotland Piggvar
Scophthalmus maximus
 
Gästrikland Strömming
Clupea harengus membras
 
Halland Lax
Salmo salar
 
Hälsingland Id
Leuciscus idus
 
Härjedalen Harr
Thymallus thymallus
 
Jämtland Öring
Salmo trutta fario
 
Lappland Fjällröding
Salvelinus alpinus
 
Medelpad Abborre
Perca fluviatilis
 
Norrbotten Siklöja
Coregonus albula
 
Närke Benlöja
Alburnus alburnus
 
Skåne Ål
Anguilla anguilla
 
Småland Mal
Silurus glanis
 
Södermanland Braxen
Abramis brama
 
Uppland Asp
Aspius aspius
 
Värmland Nors
Osmerus eperlanus
 
Västerbotten Flodnejonöga
Lampetra fluviatilis
 
Västergötland Lake
Lota lota
 
Västmanland Gös
Sander lucioperca
 
Ångermanland Sik
Coregonus lavaretus
 
Öland Skrubbskädda
Platichthys flesus
 
Östergötland Gädda
Esox lucius
 

Landskapsfiskar i Finland redigera

Landskap Fisk
Åland Gädda
Egentliga Finland Strömming[1]
Nyland Gös
Östra Nyland Havsöring
Kymmenedalen Skarpsill
Karelen Saimenlax
Satakunda Nejonögon
Tavastland Braxen
Birkaland Asp
Savolax Siklöja ("mujkan")
Mellersta Finland Insjööring
Österbotten Sik
Kajanaland Nors
Lappland Lax

Observera att Tavastland, Österbotten, Savolax och Karelen är förvaltningsvis delade till flera landskap, men de har landskapsfisken gemensam.

Referenser redigera