Landsarkivet i Härnösand, är ett av Sveriges tio landsarkiv och förvarar i huvudsak statligt arkivmaterial från Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Gävleborgs län. Arkivet är belaget i Härnösand.

Landsarkivet i Härnösand
Landsarkivet i Härnösand
UnderordnadRiksarkivet
DepartementKulturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
SäteHärnösand
KommunHärnösands kommun
LänVästernorrlands län
Webbplatswww.riksarkivet.se

Historik Redigera

Landsarkivet i Härnösand förvarar även inskrivningsmyndigheternas arkiv från hela Sverige. Dessa innehåller handlingar som rör fastigheter och är främst från 1933 fram till 2008.[1] Landsarkivet är till ytan Sveriges största landsarkiv.[2] Arkivbeståndet sträcker sig från 1600-talet fram till nutid och mängden arkivmaterial uppgår till ca 9 mil.[1] Landsarkivet i Härnösand ingår i Arkivcentrum Nord där även Föreningsarkivet Västernorrland, Härnösands kommunarkiv, landstingsarkivet Västernorrland, och Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) ingår.[3] Sedan 1983 ligger Landsarkivet i Härnösand i den byggnad som uppfördes 1919 till Hemsö kustartillerikår, efter ritningar av Erik Josephson. Och vilken kom åren 1931–1975 att husera Vanföreanstalten i Härnösand.

I augusti 2022 togs det första spadtaget till en ny gemensam byggnad till Riksarkivets och Skatteverkets i Saltvikshöjden i Härnösand. Byggnaden, som planeras stå färdig våren 2025, uppförs i två sammanbyggda delar, den ena är själva arkivdelen som byggs i betong och andra där administrationen ska hålla till byggs i trä. Riksarkivet i Härnösand kommer med nybyggnationen att rymma 258 000 löpmeter arkivhyllor.[4][5]

Galleri Redigera

Källor Redigera

Externa länkar Redigera