Territorium

geografiskt område
(Omdirigerad från Landområde)

Ett territorium är ett geografiskt område. En stats territorium är det område som ligger innanför landets gränser. Terrioriet består av mark-, luft- och sjöterritorium.[1]

I vissa stater, framförallt olika typer av förbundsstater, är ett territorium eller federalt territorium ett geografiskt område som inte står under någon delstats politiska kontroll, utan istället är organiserat direkt under centralregeringen. Medborgare bosatt på federalt territorium kan ibland ha mindre politiskt inflytande än medborgarna i en delstat. I USA kunde invånarna i Washington D.C., inte rösta i presidentval förrän 1968.

Exempel redigera

Några exempel på federala territorier är Australiens territorier, Kanadas territorier och Indiens unionsterritorier. I USA var flera nuvarande delstater territorier innan de fick tillräckligt stort invånarantal för att erhålla delstatsrättigheter. I dag är bland annat District of Columbia och Puerto Rico amerikanska territorier.

Juridiska konsekvenser redigera

Territorier avgör ofta gränsen för en rättsstats makt (så kallad geografisk jurisdiktion). Exempel på detta är hur ett lands försvar får agera i ett visst område, och vilket lands lag som gäller var. I Sverige gäller till exempel som huvudregel att svensk domstol bara kan döma över brott som begåtts på svensk territorium.[2]

Frälsningsarmén är internationellt indelat i olika territorier. Dessa territorier kan vara ett enskilt land eller flera länder, till exempel det svensk-lettiska territoriet. Större länder/stater såsom USA eller Australien kan i stället vara uppdelat i flera mindre territorier, till exempel östra, västra, norra och södra territorierna.

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ 2 § 1 p. förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
  2. ^ 2 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700)