Laminär strömning, laminärt flöde, är i strömningsmekaniken en strömning som i motsats till turbulent strömning följer parallella linjer utan att blandas.

Simulerad laminär strömning

Sådan strömning förekommer vid låga Reynolds-tal, vilket innebär att de viskösa krafterna är stora jämfört med tröghetskrafterna. Praktiska exempel är strömning av olja (hög viskositet) i små rör (små dimensioner, låga hastigheter).

Med ökande strömningshastighet kan ett omslag ske från laminär till turbulent strömning.