Laminär strömning, laminärt flöde, är i strömningsmekaniken en strömning som i motsats till turbulent strömning följer parallella linjer utan att blandas.

Simulerad laminär strömning

Sådan strömning förekommer vid låga Reynolds-tal, vilket innebär att de viskösa krafterna är stora jämfört med tröghetskrafterna.

Reynoldstalet är definierat som

Re = U*L/ny

där U är mediets hastighet (m/s), L är en typisk längdskala för strömningen, till exempel rördiameter (m), och ny är mediets kinematiska viskositet (m2/s).

Praktiska exempel med laminär strömning är olja (hög viskositet) i små rör (små dimensioner) med låga hastigheter. Medier som luft och vatten har lägre viskositet och har nästan alltid turbulent flöde I normala tekniska anordningar.

Med ökande strömningshastighet kan ett omslag ske från laminär till turbulent strömning.