Öppna huvudmenyn
Lahnaslampibanan
Non-passenger head station
12 LahnaslampiLhn
Unknown BSicon "ABZg+r"
 Mot Joensuu
Non-passenger station/depot on track
0 VuokattiVkt
Straight track
 Mot Kontiomäki

Lahnaslampibanan är en del av det finländska järnvägsnätet och färdigställdes 1974. Banan är en sidobana som sträcker sig från Vuokatti järnvägsstation till Lahnaslampi gruvas bangård som ligger i Sotkamo kommun. Banans längd är ca 12 km och det bedrivs enbart godstrafik från gruvan i Lahnaslampi. Styrningen sker från järnvägsstationen i Kontiomäki.

Banan förgrenas från Joensuu-Kontiomäki-banan söder om Vuokatti station. Banan går sedan längs den södra stranden av sjön Jäätiölahti och följer stamväg 76. Stamvägen och järnvägen åtskiljs vid Hyvölänkylä.