Norrfinne lagsaga är den ena av de två lagsagor, i vilka Finlands lagsaga delades genom stadgande av Erik av Pommern 1435. Den andra hette Söderfinne lagsaga.[1]

Till lagsagan räknades det s.k. Norrfinland med sina skär, Satakunda, Åland och Österbotten. Efter Vasa hovrätts tillkomst 1776 överfördes den norra delen av Norrfinne lagsaga till den nya Vasa och Uleåborgs lagsaga. Den södra delen av lagsagan kvarstod under Åbo hovrätt och kallades därefter för Åbo och Björneborgs lagsaga. För fortsättningen se Finska lagsagor 1776–1868.

Lagmän i Norrfinne

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera
  • Norrfinne lagsaga i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1913)
  • Blomstedt, Y.: Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1523–1680) (Förläningen och skötseln av Finlands lagmans- och häradsrätter på 1500- och 1600-talet (1523–1580)), Suomen historiallinen seura 1958, s. 30-31, 33-34, Helsinki
  • Holmberg, H.: Suomen laamannikunnat ja laamannit (Finlands lagmansdömen och lagmän), Turun historiallinen arkisto 1963, s. 88–149