Lagliga preparat som räknas som dopningspreparat

Lista över preparat som får inköpas i Sverige, men som på något sätt räknas som dopningspreparat (2003, RF)