Lagen om massans bevarande, säger att massan i ett slutet system är konstant. När en kemisk reaktion sker i ett slutet system, är vikten av de ingående komponenterna lika med vikten av produkterna. Detta gäller också enligt termodynamikens första huvudsats.

Förbränning av metan där fyra väteatomer, fyra syreatomer och en kolatom förekommer före såväl som efter reaktionen. Den totala massan förblir oförändrad.

Se även Redigera