Laga förfall kallas ett sådant skäl till frånvaro som kan ursäkta att man har uteblivit från rättegång eller annat sammanträde i domstol eller att man inte har kunnat fullgöra något inför domstolens förhandling.

Som laga förfall räknas i svensk rätt:

  • avbrott i allmänna kommunikationsmedel
  • sjukdom
  • annan omständighet som inte borde kunna förutses eller rätten annars finner vara giltig ursäkt