Lag om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS (1960:409)), populärt kallad "kvacksalverilagen" var en svensk lag. Lagen upphävdes den 1 januari 1999, och dess bestämmelser överfördes då till Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS (1998:531)). Denna lag har i sin tur ersatts av Patientsäkerhetslagen (SFS (2010:659)).

Bestämmelserna i kvacksalverilagen gick i korthet ut på att den som inte har legitimerat yrke, oftast läkare, inte får:

Se även redigera