Lag (olika betydelser)

grensida

Lag kan syfta på:

 • Lag – en av lagstiftande myndighet utfärdad föreskrift
  • Lagbok – en med offentlig sanktion gjord systematisk uppteckning av lagar
  • Lagsamling – en samling författningar i konsoliderad form
  • Lagstiftning – en process genom vilken en ny lag tillkommer, en gammal lag ändras eller upphävs
  • Lagtext – den text som en lag består av
 • Lagsaga – ett svenskt historiskt rättsdistrikt
 • Olaglig – en handling som strider mot gällande lag
 • Religiös lag – hur de troende skall leva
 • Naturlag – styrde naturens ordning
 • Fysikalisk lag – beskriver de grundläggande lagarna för naturen
 • Arbetslag – en gruppering människor, oftast inom en organisation, som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat
 • Lag – en enhet bestående av samarbetande medlemmar, se Lagsport
 • Lagkapten – en av managern eller tränaren utnämnd spelare inom lagsporter
 • Lag (matlagning) – inom matlagning olika vätskeblandningar
 • Lag – ett slangord för fördröjningar i datornätverk, se latens

Se ävenRedigera

 • Svensk lag – en ämnesindelad lagsamling utgiven av Iustus förlag AB