Öppna huvudmenyn

Lantbrukare och forskare tillsammans

(Omdirigerad från LOFT)

Lantbrukare och forskare tillsammans, LOFT, var en kommunikationssatsning som startade 2007 för att öka dialogen mellan forskare och lantbrukare. Syftet var att sprida forskningsresultat som kan ge svenskt lantbruk högre kvalitet, bättre lönsamhet och ökad miljövänlighet.

LOFT hade tjugo så kallade ambassadörer, tio lantbrukare och tio forskare, som hade till uppdrag att sprida kunskap och information om fördelarna med ett kunskapsdrivet lantbruk.

Inom LOFT samarbetade organisationerna Stiftelsen Lantbruksforskning, Sveriges lantbruksuniversitet, Forskningsrådet Formas, Värmeforsk, JTI - institutet för jordbruks- och miljöteknik, PlantComMistra, Agroväst, Stiftelsen Hästforskning, AgroÖst, Regional jordbruksforskning i norra Sverige, Statens veterinärmedicinska anstalt och Svensk Mjölk.

LOFT avslutades 2011.