Lövträ benämns det virke som kommer från lövträd. Lövträ används tillsammans med virke från barrträd som byggnadsmaterial och i möbelindustrin. Som brännmaterial för exempelvis vedeldning och inom massaindustrin har lövträ stor betydelse.

Lövträ av ek (Quercus robur).

Lövträd har i Sverige inte varit ett prioriterat träslag i skogsnäringen; tillväxten är sämre och fordrar mer skötsel än för barrträd. Under 1960- och 70-talet var lövträd mer att betrakta som ett oönskvärt inslag i svenskt skogsbruk. Under senare år har betydelsen av lövved för pappers- och massaindustrin ökat, och Sverige importerar idag björkved och eukalyptusved för att täcka upp efterfrågan.

KällorRedigera