Löneglidning avser löneökningar utöver de som bestämts i centrala eller förbundsvisa kollektivavtal.

ReferenserRedigera

  • Kjellberg, Anders (2019) "Sweden: collective bargaining under the industry norm", i Torsten Müller & Kurt Vandaele & Jeremy Waddington (red.) Collective bargaining in Europe: towards an endgame, European Trade Union Institute (ETUI) Bryssel 2019. Volym III (sid. 583-604 + Appendix). Om löneglidning (wage drift) i Sverige 1995-2018 se Figure 28.4 och Table 6 i Appendix.