Svenska flottans långresor

(Omdirigerad från Långresa)

Svenska flottans långresor, under senare tid även benämnda utbildningsexpeditioner, är längre expeditioner i utrikes farvatten med flottans fartyg.

HMS Gotland.

Syfte redigera

Huvudsyftet är navigations- och sjömansutbildning till sjöss för svenska marinens officersaspiranter. Ett annat ändamål är att representera Sverige under besöken utomlands.

Historisk bakgrund redigera

Det praktiska sjömanskapet går inte att studera teoretiskt. Under perioden 1739–1875 krävdes tre års segelerfarenhet utanför Öresund för att befordras till kapten. Detta fick till följd att 66 % av sjöofficerarna hade seglat på utländska fartyg under 1800-talet. Under 1700-talet var antalet sjöofficerare som gått i utländsk tjänst strax över 50 %. År 1838 började traditionen med långresor. Flottan beslutade då att sända ut korvetten Jarramas[ifrågasatt uppgift]på ett års övningsexpedition för att de yngre officerarna skulle slippa ta anställning på civila fartyg för att få sin reglementerade sjötid.

Traditioner redigera

Utöver de traditioner som vårdas allmänt i flottan, finns det några som främst förekommer på långresefartyget under utbildningsexpedition.

Debarkering och embarkering av fartygschefens familj redigera

I samband med att expeditionen påbörjas är det alltid fartygschefens familj som sist lämnar fartyget. Det omvända gäller när fartyget åter förtöjer i hemmahamnen. Denna ordning innebär ett avsteg från regeln att närvarande honnörsberättigade personer, t.ex. amiraler eller kungliga personer, debarkerar sist vid losskastning respektive embarkerar först vid förtöjning.

Salut vid avresa och hemkomst redigera

Vid utlöpande från hemmahamnen Karlskrona utväxlas igenkänningssignal med Kungsholms fort enligt 1809 års reglemente, varvid med ett skott avlossas från fartyg för udda månad och två skott för jämn månad.

När långresefartyget löper in efter genomförd utbildningsexpedition avges svensk lösen.

Träd från långresan redigera

I Kungsholms fort finns en park från 1870-talet i vilken det sedan 1978 har planterats träd som hemförts från flottans expeditioner i utländska farvatten. Fram till 1953 traderades en muntlig tradition att det var en tidigare fästningskommendant som vid en resa till utlandet tagit med sig träd och planterat i parken. Denna historia nedtecknades första gången 1936 av Senta Centervall i boken Av hugenotternas stam : ur en gammal släkts krönika.

Dop redigera

Enligt urgammal tradition skall sjömän som passerar ekvatorn för första gången till sjöss linjedöpas av Kung Neptun. Befarna sjömän, det vill säga redan döpta, ansvarar för denna ceremoni som kallas att sota för linjen. Passeras endast kräftans vändkrets genomförs ett så kallat nöddop.

Hemlängtan redigera

En vimpel, kallad hemlängtan, tillverkas i slutet av varje utbildningsexpedition. Den är blågul med en längd som beräknas enligt en formel med ingångsvärden från vissa data om den genomförda expeditionen, bland annat hur länge fartyget varit borta från hemmahamnen. Hemlängtan kan vara flera tiotal meter lång.

Långresefartyg i modern tid redigera

 
HMS Fylgia.

Flottans expeditioner jorden runt redigera

Expeditioner genom tiderna redigera

HMS Sprengtporten (1768) 1784–1785 redigera

HMS Triton (1779) 1784–1785 redigera

HMS Falken (1785) 1785–1786 redigera

HMS Gåpå 1786–1787 redigera

HMS Saint Barthélemy (1785) 1787–1788 redigera

HMS Husaren 1797–1800 redigera

HMS Ulla Fersen (1789) 1801 redigera

HMS Jarramas (1759) 1802–1803 redigera

HMS Delphin (1801) 1815–1816 redigera

HMS Josephine (1834) 1837–1872 redigera

HMS Najaden (1834) 1837–1843 redigera

HMS Carlskrona (1841) 1844–1846 redigera

HMS Eugenie 1851–1853 redigera

HMS Norrköping (1858) 1861–1888 redigera

HMS Vanadis 1863–1893 redigera

HMS Gefle 1863–1881 redigera

HMS Orädd 1866 redigera

HMS Balder 1873–1901 redigera

HMS Blenda 1877–1878 redigera

HMS Saga 1879–1904 redigera

HMS Verdande 1880–1882 redigera

HMS Skuld 1881 redigera

HMS Urd 1882–1883 redigera

HMS Freja 1886–1906 redigera

HMS Svensksund 1897–1900 redigera

HMS Thule 1895 redigera

HMS Göta 1895 redigera

HMS Edda 1895 redigera

HMS Dristigheten 1906–1922 redigera

HMS Oden 1902 redigera

HMS Fylgia 1907–1948 redigera

HMS Oscar II 1909–1936 redigera

HMS Sigurd 1912 redigera

HMS Thor 1913 redigera

HMS Manligheten 1920–1937 redigera

af Chapman 1924–1937 redigera

HMS Tapperheten 1926–1927 redigera

HMS Gustav V 1933–1934 redigera

HMS Gotland 1935–1956 redigera

HMS Mjölner 1946 redigera

HMS Mode 1947 redigera

HMS Munin 1946–1947 redigera

HMS Norrköping 1948 redigera

HMS Stockholm 1948 redigera

HMS Sandön 1949 redigera

HMS Grönskär 1949 redigera

HMS Örskär 1949 redigera

HMS Kullen 1949 redigera

HMS Arholma 1950 redigera

HMS Bremön 1950 redigera

HMS Bredskär 1950 redigera

HMS Älvsnabben 1953–1980 redigera

 
HMS Älvsnabben.

HMS Halland 1956–1982 redigera

HMS Landsort 1957 redigera

HMS Ulvön 1957 redigera

HMS Ramskär 1957 redigera

HMS Öland 1961 redigera

HMS Östergötland 1961 redigera

HMS Carlskrona 1982–2005 redigera

 
HMS Carlskrona.

Se även redigera