Svenska flottans långresor

(Omdirigerad från Långresa)

Svenska flottans långresor, under senare tid även benämnda utbildningsexpeditioner, är längre expeditioner i utrikes farvatten med flottans fartyg.

HMS Gotland.

SyfteRedigera

Huvudsyftet är navigations- och sjömansutbildning till sjöss för svenska marinens officersaspiranter. Ett annat ändamål är att representera Sverige under besöken utomlands.

Historisk bakgrundRedigera

Det praktiska sjömanskapet går inte att studera teoretiskt. Perioden 1739–1875 krävde tre års segelerfarenhet utanför Öresund för att befordras till kapten. Detta fick till följd att 66 % av sjöofficerarna hade seglat på utländska fartyg under 1800-talet. Under 1700-talet var antalet sjöofficerare som gått i utländsk tjänst strax över 50 %. År 1838 började traditionen med långresor. Flottan beslutade då att sända ut korvetten Jarramas på ett års övningsexpedition för att de yngre officerarna skulle slippa ta anställning på civila fartyg för att få sin reglementerade sjötid.

HMS Carlskrona gjorde sin sista långresresa i juni 2005. Sedan 2006 genomför Marinen sin utbildning i avlägsna farvatten ombord på segelfartygen HMS Gladan och HMS Falken. HMS Gladan och HMS Falken har tagit över rollen avseende flottans långresor (utbildningsexpeditioner).

TraditionerRedigera

Utöver de traditioner som vårdas allmänt i flottan, finns det några som främst förekommer på långresefartyget under utbildningsexpedition.

Debarkering och embarkering av fartygschefens familjRedigera

I samband med att expeditionen påbörjas är det alltid fartygschefens familj som sist lämnar fartyget. Det omvända gäller när fartyget åter förtöjer i hemmahamnen. Denna ordning innebär ett avsteg från regeln att närvarande honnörsberättigade personer, t.ex. amiraler eller kungliga personer, debarkerar sist vid losskastning respektive embarkerar först vid förtöjning.

Salut vid avresa och hemkomstRedigera

Vid utlöpande från hemmahamnen Karlskrona utväxlas igenkänningssignal med Kungsholms fort enligt 1809 års reglemente, varvid med ett skott avlossas från fartyg för udda månad och två skott för jämn månad.

När långresefartyget löper in efter genomförd utbildningsexpedition avges svensk lösen.

Träd från långresanRedigera

I Kungsholms fort finns en park från 1870-talet i vilken det sedan 1978 har planterats träd som hemförts från flottans expeditioner i utländska farvatten. Fram till 1953 traderades en muntlig tradition att det var en tidigare fästningskommendant som vid en resa till utlandet tagit med sig träd och planterat i parken. Denna historia nedtecknades första gången 1936 av Senta Centervall i boken Av hugenotternas stam : ur en gammal släkts krönika.

DopRedigera

Enligt urgammal tradition skall sjömän som passerar ekvatorn för första gången till sjöss linjedöpas av Kung Neptun. Befarna sjömän, det vill säga redan döpta, ansvarar för denna ceremoni som kallas att sota för linjen. Passeras endast kräftans vändkrets genomförs ett så kallat nöddop.

HemlängtanRedigera

En vimpel, kallad hemlängtan, tillverkas i slutet av varje utbildningsexpedition. Den är blågul med en längd som beräknas enligt en formel med ingångsvärden från vissa data om den genomförda expeditionen, bland annat hur länge fartyget varit borta från hemmahamnen. Hemlängtan kan vara flera tiotal meter lång.

Långresefartyg i modern tidRedigera

 
HMS Fylgia.

Flottans expeditioner jorden runtRedigera

Expeditioner genom tidernaRedigera

HMS Sprengtporten (1768) 1784–1785Redigera

HMS Triton (1779) 1784–1785Redigera

HMS Falken (1785) 1785–1786Redigera

HMS Gåpå 1786–1787Redigera

HMS Saint Barthélemy (1785) 1787–1788Redigera

HMS Husaren 1797–1800Redigera

HMS Ulla Fersen (1789) 1801Redigera

HMS Jarramas (1759) 1802–1803Redigera

HMS Delphin (1801) 1815–1816Redigera

HMS Josephine (1834) 1837–1872Redigera

HMS Najaden (1834) 1837–1843Redigera

HMS Carlskrona (1841) 1844–1846Redigera

HMS Eugenie 1851–1853Redigera

HMS Norrköping (1858) 1861–1888Redigera

HMS Vanadis 1863–1893Redigera

HMS Gefle 1863–1881Redigera

HMS Orädd 1866Redigera

HMS Balder 1873–1901Redigera

HMS Blenda 1877–1878Redigera

HMS Saga 1879–1904Redigera

HMS Verdande 1880–1882Redigera

HMS Skuld 1881Redigera

HMS Urd 1882–1883Redigera

HMS Freja 1886–1906Redigera

HMS Svensksund 1897–1900Redigera

HMS Thule 1895Redigera

HMS Göta 1895Redigera

HMS Edda 1895Redigera

HMS Dristigheten 1906–1922Redigera

HMS Oden 1902Redigera

HMS Fylgia 1907–1948Redigera

HMS Oscar II 1909–1936Redigera

HMS Sigurd 1912Redigera

HMS Thor 1913Redigera

HMS Manligheten 1920–1937Redigera

af Chapman 1924–1937Redigera

HMS Tapperheten 1926–1927Redigera

HMS Gustav V 1933–1934Redigera

HMS Gotland 1935–1956Redigera

HMS Mjölner 1946Redigera

HMS Mode 1947Redigera

HMS Munin 1946–1947Redigera

HMS Norrköping 1948Redigera

HMS Stockholm 1948Redigera

HMS Sandön 1949Redigera

HMS Grönskär 1949Redigera

HMS Örskär 1949Redigera

HMS Kullen 1949Redigera

HMS Arholma 1950Redigera

HMS Bremön 1950Redigera

HMS Bredskär 1950Redigera

HMS Älvsnabben 1953–1980Redigera

 
HMS Älvsnabben.

HMS Halland 1956–1982Redigera

HMS Landsort 1957Redigera

HMS Ulvön 1957Redigera

HMS Ramskär 1957Redigera

HMS Öland 1961Redigera

HMS Östergötland 1961Redigera

HMS Carlskrona 1982–2005Redigera

 
HMS Carlskrona.

Se ävenRedigera