Långbroparken

en park i Långbro i södra Stockholm

Långbroparken[1] ingår i området som tidigare utgjorde Långbro sjukhus i Långbro i södra Stockholm. Området omfattade ursprungligen mer än 27,5 hektar och köptes 1998[2] av JM för byggande av bostäder. Dessa har huvudsakligen uppförts i områdets södra del, längs Vantörsvägen. Parkområdet, innefattande de karakteristiska byggnaderna Stora Mans respektive Stora Kvinns, har lämnats intakt. I detta område ingår även den gamla överläkarbostaden, numera Långbro värdshus.

Parken redigera

Parkens centrala del utgörs av den gamla sjukhusdammen som är i det närmaste oförändrad från områdets tillkomst. Områdets omfattande utsträckning gör att de norra delarna fortfarande utgörs av ett skogsstråk, gränsande mot villaområdet Långbro. Den västliga delen, i anslutning till Mickelsbergsvägen och det närliggande Fruängens centrum, omfattar gamla grindstugan "Grindslanten" (nu mäklarkontor), Långbro värdshus samt Landstingets ASIH-enhet. I det södra området, i anslutning till Vantörsvägen har en mängd bostadsrätter i flerbostadshus uppförts. Även Stora Kvinns är numera bostäder. I de östligaste delarna har den tidigare öppna ängsmarken blivit bebyggd med radhus. Det gamla sjukhuset hade omfattande egen odlingsareal, såväl av terapeutiska skäl som för mathållning. Sim- och idrottshallen Långbrohallen ligger i områdets sydöstra del. Den magnifika uppsättningen träd har gjort att planer på ett arboretum väckts upprepade gånger.[3]

På området finns även gymnasie-, grund- och förskoleverksamhet inhyst, framförallt Grundskolan Metapontum i Stora Mans.

Bilder redigera

Referenser redigera

  1. ^ Ahlberg, Emilia; Wretling, Eva (1 oktober 2016). ”Parkplan Älvsjö del 1”. Stockholms stad. http://www.stockholm.se/PageFiles/281296/Del_1_-_Strategier_-_01.pdf. Läst 21 maj 2018. 
  2. ^ Fastighetsvärlden
  3. ^ Harlén, H. Stockholm från A till Ö - Söderort. Brännkyrka hembygdsförening, 1997.

Externa länkar redigera