Lådräkningsdimension (eng. box-counting dimension), kallas även Minkowski-Bouliganddimension.

Definition redigera

Tag en mängd   i ett rektangulärt område. Lägg ett rutnät på detta område med bredden   på rutorna. Kalla nu antalet rutor som innehåller någon del av   för  .

Vad händer då vi gör rutnätet mindre? Hur förändras  ? Om   är en linje, som är endimensionell, kommer   att fördubblas om rutnätet görs dubbelt så fint. Är i stället   en tvådimensionell mängd, till exempel en rektangel, kommer   öka med en faktor  . För en tredimensionell kub blir ökningen i stället   osv.

Om föregående stycke generaliseras till en godtycklig dimension   och rutnätets upplösning förändras från   till   erhålls uttrycket

 

 , vilket är samma resultat som precis resonerades fram. Nu tar vi logaritmen av båda leden:

 

som efter omskrivning får formen

 

Sambandet mellan   och   är alltså en rät linje, med riktningskoefficienten  . Detta gör att lådräkningsdimensionen är mycket lätt att beräkna numeriskt utifrån bilder.

Det bör påpekas att eftersom   om   och  , så kan föregående samband skrivas som

 

vilket är den definition som brukar hittas i litteratur.

Detta dimensionsbegrepp heter egentligen Minkowski-Bouligand-dimension och hänger starkt samman med Hausdorff-dimensionen. För alla mängder är   och likhet råder för många fraktaler. Ett exempel där likhet inte råder är den uppräkningsbara mängden  , som har lådräkningsdimension  , men Hausdorffdimension lika med, kanske lite mer intuitivt, 0.

Tillämpningar redigera

 
Beräkning av dimension på Skånes kust

Detta dimensionsbegrepp kan användas för att numeriskt räkna ut dimensionen på mängder, till exempel fraktaler. Eftersom kvadratiska "lådor" används är denna definition lämplig för datorer, till skillnad från Hausdorffdimensionen, som täcker över med mängder av godtycklig form.

Vill man beräkna en kuststräckas dimension, är det detta dimensionsbegrepp man använder.

Se även redigera