En läsande flicka

Läsförståelse är förmågan att tolka och besvara läst text. Läsförståelseövningar förekommer i bland annat högskoleprovet. Det kan vara att förstå en enkel text eller att svara på olika frågor om till exempel vad det står i texten, vad den säger/menar eller att dra egna slutsatser utifrån texten