Öppna huvudmenyn

Läpp-, käk- och gomspalt

(Omdirigerad från Läppspalt)

Läpp-, käk- och gomspalt, LKG, som förr kallades harmynthet, är en kategori av craniofaciala missbildningar, som både förekommer unilateralt (ensidigt) och bilateralt (dubbelsidigt). Det är vanligast med en vänstersidig spalt, men orsaken till detta är okänd.

Läpp-, käk- och gomspalt
Klassifikation och externa resurser
ICD-10Q35-Q37
ICD-9749
DiseasesDB29604 29414
Medlineplus001051
eMedicineped/2679 
Flicka med läpp-, käk- och gomspalt
Samma flicka efter korrektiv kirurgi

BehandlingRedigera

Hurdant och vid vilken ålder spalten opereras, varierar mellan olika centraler. I Sverige finns sex: Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Med den moderna plastikkirurgin får man oftast ett bra utseende, goda förutsättningar för en normal talutveckling och en god velofarynxfunktion. Behandling i form av talterapi av logoped behövs i omkring 50% av fallen. Oavsett om talterapi och fler operationer anses nödvändigt eller inte kommer de berörda barnen/ungdomarna på regelbundna kontroller hos logoped. I början sker kontrollerna tätare men när barnet kommit upp i skolåldern sker de omkring vart femte år. Den sista ordinarie kontrollen sker vid 19 års ålder.

Läpp- och käkspaltRedigera

Läpp- och käkspalt är en medfödd missbildning, som beror på att näsa, överläpp och/eller överkäke inte växer ihop på ett normalt sätt under graviditeten runt vecka 8.

Med modern plastikkirurgi blir barnets utseende oftast bra och förutsättningarna för en normal talutveckling kan optimeras. Ibland behövs ändå hjälp av en logoped i form av talterapi.

Den minsta läpp-käk-spalten är en liten läppspalt utan påverkan på käkbenet. Ibland kan en stor läpp-käk-spalt orsaka att gommen inte kan växa ihop. Konsekvensen är en kombinerad läpp-, käk- och gomspalt.

Läpp- och käkspalt drabbar fler pojkar än flickor.

GomspaltRedigera

Gomspalt (gr. palatoschisis) är en medfödd missbildning, som beror på att gommen inte växer ihop på ett normalt sätt under graviditetsvecka 10-12.

En gomspalt kan omfatta både hårda och mjuka gommen; bara mjuka gommen; endast musklerna i mjuka gommen, s.k. submukös gomspalt (SMG); eller endast uvulamuskeln, s.k. ockult submukös gomspalt (OSMG). Ibland finns en tudelad gomspene (lat. uvula bifida).

Isolerad gomspalt uppträder ibland som en del i Pierre Robins sekvens tillsammans med underutvecklad underkäke och andningsproblem.

Med modern plastikkirurgi blir gommens utseende och funktion oftast bra. Föräldrarna och barnet får ofta också hjälp av en logoped med den tidiga matningen och senare med talet.

Gomspalt drabbar fler flickor än pojkar. Tillståndet förekommer enskilt eller i kombination med läpp- och käkspalt.

Externa länkarRedigera