233

Länsväg 233 är en primär länsväg i Örebro, Dalarnas och Västmanlands län. Den går sträckan Kopparberg - Malingsbo - Skinnskatteberg - Gunnilbo - Ramnäs och är 81 km lång.

Del av Lapplands naturreservat längs länsväg 233.

Vid Kopparberg ansluter den till riksvägarna 50 och 63, korsar riksväg 68 strax väster om Skinnskatteberg, länsväg 250 vid Gunnilbo och ansluter i öster till riksväg 66 vid Ramnäs.

Vägstandarden är varierande, men genomgående tillräckligt god i förhållande till trafikmängden. Avsnittet mellan Kopparberg och Malingsbo präglas av vilda skogsbygder och starka stigningar i riktning mot Malingsbo. Delen mellan Malingsbo och Skinnskatteberg har naturmässigt en mer öppen prägel med insprängda odlingsmarker, medan sträckan mellan Skinnskatteberg och Ramnäs nästan uteslutande passerar genom stora skogsområden.

Anslutande vägarRedigera

Väg Ort
Riksväg 63 Kopparberg
Riksväg 50 Kopparberg
Riksväg 68 Kärrbo
Länsväg 250 Gunnilbo
Riksväg 66 Ramnäs

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera