Läkarsekreterare är i Sverige ett yrke inom sjukvården, som finns på olika vårdinrättningar, såsom sjukhus och vårdcentraler, men kan även återfinnas inom Försäkringskassan eller försäkringsbolag. Alternativa yrkesbeteckningar är medicinsk sekreterare eller medicinsk vårdadministratör. Utbildningen bedrivs oftast inom yrkeshögskolan och omfattar vanligen upp till två år. Inom sjukvården använder läkarsekreterare typiskt sett samma arbetskläder som omvårdnadspersonalen, exempelvis bussarong, byxor och överdragsförkläde.

Arbetsuppgifterna för en läkarsekreterare utgörs i huvudsak av så kallad medicinsk dokumentation, i form av skrivande av intyg, remisser, journaler med mera, ofta baserat på diktat av läkare. På senare år har även uppgifter såsom receptionstjänst, statistikhantering och skötsel av bibliotek tillkommit.

KällorRedigera