Kyrkovisor är en barnpsalmbok utgiven av Svenska kyrkans diakonistyrelse 1960. Kyrkovisor består av två delar, först en del med ett par hundra psalmer eller delar av psalmer från 1937 års psalmbok (med bibehållna nummer), sedan en del med 92 nya (eller nygamla) sånger, mestadels av Anders Frostenson eller Britt G Hallqvist, numrerade från 701 till 792. K. innebar ett helt nytt psalmspråk i Svenska kyrkan, och lade en god del av grunden till Den svenska psalmboken 1986, där också flera av "kyrkovisorna" finns med.

Kyrkovisor 1960
OriginalspråkSvenska
GenrePsalmbok
Förlag för förstautgåvanVerbum
Utgivningsår1960

Sånger i Kyrkovisor:

Guds majestät och härlighetRedigera

Guds lovRedigera

701 Lova Herren, sol och måne --- (Listad)
702 Över jorden ligger gräsets matta
703 Var kommer de ljusaste drömmarna från
704 Bygga, forma, modellera
705 Långt bort alla vägar bär
706 Vi tacka dig, vårt hjärtas Gud

Guds härlighet i KristusRedigera

707 När Jesus gick på jorden
708 Alltid skall stjärnhimlen lysa
709 Är Guds kärlek såsom havet
710 Vit var ängelens mantel
711 Lågt var det stall där han föddes
712 Du som lades på ett fång
713 Jesus födes i Betlehem
714 Vem är han som bott i stjärngemak

Kyrkans högtiderRedigera

AdventRedigera

715 Hosianna, Davids son --- (Listad)
716 O du som skapat stjärnors här

JulRedigera

717 Nu tändas tusen juleljus --- (Listad)
718 När juldagsmorgon glimmar
719 Ett barn är fött på denna dag --- (Listad)
720 När Jesusbarnet föddes
721 Prisad högt av herdars skara
722 Josef, käre Josef min
723 Hur långt är det till Betlehem

Trettondedag JulRedigera

724 Lagd på strå i ett stall --- (Listad)

Tiden efter TrettondedagenRedigera

725 Det går en väg genom ökensand
726 Fly från hem och betesmarker
727 Sackeus var en publikan
728 Båten var så liten

PassionstidenRedigera

729 En blind fick höra rop och steg
730 Mycket folk kring Jesus var
731 Låt mig få lägga för hans fot
732 När över Kidrons bäck du går
733 Sju böner vår Herre har lärt oss
734 Det var i april, om kvällen
735 Långt borta i ett främmat land
736 Vackra törnrosbuske

Tiden efter PåskRedigera

737 De trodde att Jesus var borta
738 Lilla lammet vilse går
739 Herren är min herde. Han är stark och god

PingstRedigera

740 Vinden ser vi inte --- (Listad)

KyndelsmässodagenRedigera

741 Jungfru Maria, jungfru Maria
742 I ressällskapet sökte de

Den helige Mikaels dagRedigera

743 Mikael strider mot draken
744 Man bar fram barn till Jesus
745 Vem är det som kommer på vägen --- (Listad)
746 Mitt i mörka natten

Alla Helgons dagRedigera

747 Johannes fick se Lammet stå

BotdagenRedigera

748 Här nerifrån jorden jag ropar till dig

Kyrkan och nådemedlenRedigera

KyrkanRedigera

749 Det finns en plats i en stor trygg famn

OrdetRedigera

750 Basunen ljöd allt starkare
751 Fram över åkern en såningsman går
752 Tolv skådebröden på altarets bord

DopetRedigera

753 I min kyrka finns en dopfunt
754 Gud har en famn --- (Listad)

Helg och gudstjänstRedigera

755 En söndag var världens skapelsedag
756 Den bryter in, en dag så ljus
757 Gräset växer utan ljud
758 Här samlas vi omkring ditt ord

MissionRedigera

759 Gud har gett åt fågeln dess vingar

Det kristna livetRedigera

TronRedigera

760 Högt ifrån sin himmel
761 De voro tolv som ville
762 Skydda, Gud, min barnasjäl
763 I en djup, oändlig skog --- (Listad)
764 Gud Fader bor i himlen
765 Krukmakarskivan svänger runt
766 Tusen stjärnor glimmar
767 Följ mig, säger Jesus
768 Jesus satt i båten
769 Så god mot alla Jesus var
770 O Herre, jag som frisk och stark
771 Lär mig sjunga, lilla fågel
772 Alla har brått
773 En trädgård full med blommor

BönenRedigera

774 O Jesu, du så ofta bad

LevnadenRedigera

775 Vi äro Guds unga skara
776 Jag är ej för liten
777 Gud har skapat allting
778 En man gick från Jerusalem
779 Små, små vattendroppar
780 Det finns så många gamla

Tidens skiftenRedigera

MorgonRedigera

781 Morgonens rodnad över bergen brinner

ÅrstidernaRedigera

782 Snödropp kommer först
783 Nu grönskar äng, nu blommar lid

Det kristna samhälletRedigera

MåltidspsalmRedigera

784 För åkrarnas gröda
785 Du, Herre, i din hägnad tar

Uppståndelsen, domen och det eviga livetRedigera

786 När han kommer
787 Till sist när vi ha levat
788 Ett hem jag har i himlens höjd
789 Vingårdens herre ser en rad
790 Adam och Eva (visa)
791 Finns det leksaker i himlen
792 Inför Guds himlatron