Kyrkoavgiften är en möjlighet att, via skattsedel, ge ekonomiska medel till trossamfund i Sverige. Det innebär att arbetsgivaren gör ett förhöjt skatteavdrag i samband med löneutbetalningen och att Skatteverket sedan betalar ut medlemsavgift till trossamfundet. Trossamfundet måste ha ett beslut från regeringen om detta (så kallad avgiftshjälp). Skatteverket har godkänt 17 trossamfund som man kan betala medlemsavgift "via skattsedeln" till, bl.a. följande trossamfund: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan, Stockholms katolska stift (Romersk-katolska kyrkan i Sverige), Frälsningsarmén och Pingströrelsen i Sverige.[1] För medlemskap i vissa trossamfund krävs att man betalar/ger kyrkoavgift, bland annat Svenska kyrkan och Katolska kyrkan (d.v.s medlemsgrundande). I andra samfund är medlemskap och givande via kyrkoavgiften åtskilda, bland annat Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen i Sverige.

Staten tar genom Skatteverket upp såväl kyrkoavgift som begravningsavgift.

Begravningsavgiften och kyrkoavgiften är dock numera åtskilda och är från och med 1 januari 2013 fristående även för medlemmar i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans församlingar är huvudmän för begravningsverksamheten, utom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. Begravningsavgiften ska täcka huvudmännens kostnader för den löpande begravningsverksamheten, dvs. för att hålla och sköta begravningsplatser m.m. För medlemmar i Svenska kyrkan innebär förändringen endast att begravningsavgiften redovisas på en egen rad på ditt slutskattebesked. Detta görs redan för alla andra. Den genomsnittliga begravningsavgiften inkomstår 2013 är 0,22 procent. Respektive länsstyrelse har tillsyn över begravningsverksamheten. För de begravningshuvudmän som ingår i Svenska kyrkan ska Kammarkollegiet fastställa begravningsavgiften efter förslag från den kyrkliga huvudmannen. Särskilda begravningsombud bevakar de intressen som de som inte tillhör Svenska kyrkan har.

Vad avgiften används tillRedigera

Avgiften som betalas in används av de olika samfunden för att kunna bedriva verksamhet. En av Svenska kyrkans stora utgiftsposter är underhållet av de tusentals kyrkor som står runtom i landet[2]. Avgiften används också till att betala ut löner och i viss mån bistånd till andra organisationer.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ En fullständig förteckning finns hos Skatteverket
  2. ^ ”Kyrkoskatt”. http://arbetsgivaravgift.nu/kyrkoskatt/. Läst 14 september 2016. 

Externa länkarRedigera