Kyrkomusikernas riksförbund

svensk intresseorganisation

Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) är en i Sverige verksam intresseorganisation, med vissa uppgifter som eljest brukar hänföras rena arbetstagarorganisationer.

Kyrkomusikernas Riksförbund
FörkortningKMR
Klassificeringintresseorganisation
Arbetstagarorganisation
Bildad21 augusti 1901
Officiella språkSvenska
FörbundsordförandeNils-Gunnar Karlson
Vice förbundsordförandeKerstin Odeberg
FörbundssekreterareAnn-Margreth Nyberg
FörbundskassörOlle Heverius
Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) är en sammanslutning av kyrkomusiker och övriga som gemensamt vill verka för kyrkomusikens främjande. Förbundets ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till utbildning och anställning, att utveckla samarbetet och stärka gemenskapen mellan medlemmarna samt att främja medlemmarnas kyrkomusikaliska kompetens.[1]

Anställda kyrkomusiker i Sverige har egentligen Lärarförbundet som sitt fackförbund men är samtidigt dubbelanslutna till KMR, som mer har karaktären av ett yrkesförening och intresseorganisation, som dock ombesörjer många fackliga sysslor, såsom löneförhandling och arbetsplatsskyddsombud, för kyrkomusikerkåren.

KMR grundades som Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening (SAOK) den 21 augusti 1901. SAOK anslöt sig 1940 till Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Sedan 1955 har förbundet haft det nuvarande namnet. Efter (som en följd av TCO:s strävan efter större enheter) diskussioner med olika lärarorganisationer sedan 1950-talet, SAOK samarbete folkskollärarförbundet SFF. Efter att SFF 1963 förenat sig med andra lärarförbund till Sveriges Lärarförbund (SL), blev det kyrkomusikernas formella fackförbund 1967; genom förnyat avtal med SL:s efterföljare Lärarförbundet bibehålls alltjämt samarbetet.

Antalet medlemmar uppgick den 31 december 2006 till 3 399 stycken, varav 2 016 hade anställning som kyrkomusiker.[2]

Förbundets medlemstidning heter Kyrkomusikernas Tidning, KMT, vilken utkommer med tolv nummer om året.

Kyrkomusikernas tidning (KMT) redigera

Förbundets första tidning utkom hösten 1935 och fick namnet Kyrkomusikernas tidning.[3]

Redaktörer

 • 1935–1945 Nils Gustaf Zettergren[3]
 • 1946 Rolf Forssman[3]
 • 1946–1962 Sten Carlsson[3]
 • 1963–1976 Wilhelm Fahl
 • 1976–1984 Jan Roström
 • 1984–1986 Benkt Lundgren
 • 1986–1996 Stellan Sagvik
 • 1997 Kajsa Hallhagen
 • 1997–1998 Eva Bard
 • 1998–1999 Johan Norrback
 • 1999–2003 Carl-Johan Wilson
 • 2008–2015 Henrik Tobin
 • 2016–2017 Kerstin Odeberg
 • 2017–2018 Bo Silfverberg
 • 2019–2021 Lars Bergström
 • 2021– Karin Wall Källming

Styrelsen redigera

Ordförande redigera

Vice ordförande redigera

 • 1902–1919 Nils Wilhelm Törnell
 • 1920 Johan Alfred Bergquist
 • 1921 Fredrik Jansson
 • 1922–1927 Amandus Svensson
 • 1928–1935 Cyrus Granér
 • 1936–1937 Olof Söderlund
 • 1938–1947 Nils Gustaf Zettergren
 • 1947–1961 Ernfrid Bjuring
 • 1962–1968 Natanael Olofsson
 • 1969–1972 Hagbert Meuller
 • 1973–1974 Stig Sandahl
 • 1975–1976 Lennart Stripple
 • 1977–1984 Stig Sandahl
 • 1985–1997 Lars Angerdal
 • 1997–1999 Zaid Bjurek
 • 1999–2001 Ursula Grönlund
 • 2002–2020
 • 2020–2022 Kerstin Odeberg

Sekreterare redigera

 • 1902–1925 Assar O. Assar
 • 1926–1934 Carl Brodin
 • 1935 David Åhlén
 • 1936–1937 Herman Ahrén
 • 1938–1956 Ernst Andrén
 • 1957–1973 Hagbert Meuller
 • 1973–1977 Mats Herlin
 • 1977–1985 Bent-Olov Nork
 • 1985–1995 Sten Henriksson
 • 1995–2010 Karl Göran Ehntorp
 • 2010–2019 Henrik Tobin
 • 2022 Ann-Margreth Nyberg

Referensförteckning redigera

Litteratur redigera

 • (Red.:) Karl Göran Ehntorp, Lennart Stripple & Carl-Johan Wilson: Kyrkomusikernas Riksförbund: 1901–2001 eller Kyrkomusikernas Riksförbund: Hundra år, Kyrkomusikernas Riksförbund, Stockholm (2001), produktion: Bokförlaget Wilson & Wilson KB, Båstad, tryck: VTT-Grafiska, Vimmerby 2001 ISBN 91-7718-022-4
 • Karl Göran Ehntorp (red.): Årsbok 2007 med matrikel över medlemmarna i Kyrkomusikernas Riksförbund eller Kyrkomusikernas Riksförbund: Årsbok med matrikel 2007, sidan 251, Kyrkomusikernas Riksförbund, Hässelby (2007), tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, 2007 ISSN 0280-7580

Noter redigera

 1. ^ Ehntorp: Årsbok 2007 med matrikel över medlemmarna i Kyrkomusikernas Riksförbund, sidan 237 (STADGAR ... 1 § ÄNDAMÅL)
 2. ^ A.a., sidan 251
 3. ^ [a b c d] Ernst Andrén, Carl Ljungdahl, David Åhlén, Sten Carlsson, Henry Weman, Jan Håkan Åberg (1951). ”Kyrkomusikaliska tidningar i Sverige”. i David Åhlén, Ernst Andrén, Sten Carlsson. Sveriges allmänna organist- och kantorsförening. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Libris 1467762. Läst 19 januari 2022 

Se även redigera

Externa länkar redigera