Kyrkomusikernas riksförbund

svensk intresseorganisation

Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) är en i Sverige verksam intresseorganisation, med vissa uppgifter som eljest brukar hänföras rena arbetstagarorganisationer.

Kyrkomusikernas Riksförbund
FörkortningKMR
Bildad1901
Officiella språkSvenska
Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) är en sammanslutning av kyrkomusiker och övriga som gemensamt vill verka för kyrkomusikens främjande. Förbundets ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till utbildning och anställning, att utveckla samarbetet och stärka gemenskapen mellan medlemmarna samt att främja medlemmarnas kyrkomusikaliska kompetens.[1]

Anställda kyrkomusiker i Sverige har egentligen Lärarförbundet som sitt fackförbund men är samtidigt dubbelanslutna till KMR, som mer har karaktären av ett yrkesförening och intresseorganisation, som dock ombesörjer många fackliga sysslor, såsom löneförhandling och arbetsplatsskyddsombud, för kyrkomusikerkåren.

KMR grundades som Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening (SAOK) den 21 augusti 1901. SAOK anslöt sig 1940 till Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Sedan 1955 har förbundet haft det nuvarande namnet. Efter (som en följd av TCO:s strävan efter större enheter) diskussioner med olika lärarorganisationer sedan 1950-talet, SAOK samarbete folkskollärarförbundet SFF. Efter att SFF 1963 förenat sig med andra lärarförbund till Sveriges Lärarförbund (SL), blev det kyrkomusikernas formella fackförbund 1967; genom förnyat avtal med SL:s efterföljare Lärarförbundet bibehålls alltjämt samarbetet.

Antalet medlemmar uppgick den 31 december 2006 till 3 399 stycken, varav 2 016 hade anställning som kyrkomusiker.[2]

Förbundets medlemstidning heter Kyrkomusikernas Tidning, KMT, vilken utkommer med tolv nummer om året.

StyrelsenRedigera

OrdförandeRedigera

Vice ordförandeRedigera

 • 1902–1919 N. V. Törnell
 • 1920 J. A. Bergquist
 • 1921 Fr. Jansson
 • 1922–1927 Amandus Svensson
 • 1928–1935 Cyrus Granér
 • 1936–1937 Olof Söderlund
 • 1938–1947 N. G. Zettergren
 • 1947–1951 Ernfrid Bjuring

SekreterareRedigera

ReferensförteckningRedigera

LitteraturRedigera

 • (Red.:) Karl Göran Ehntorp, Lennart Stripple & Carl-Johan Wilson: Kyrkomusikernas Riksförbund: 1901–2001 eller Kyrkomusikernas Riksförbund: Hundra år, Kyrkomusikernas Riksförbund, Stockholm (2001), produktion: Bokförlaget Wilson & Wilson KB, Båstad, tryck: VTT-Grafiska, Vimmerby 2001 ISBN 91-7718-022-4
 • Karl Göran Ehntorp (red.): Årsbok 2007 med matrikel över medlemmarna i Kyrkomusikernas Riksförbund eller Kyrkomusikernas Riksförbund: Årsbok med matrikel 2007, sidan 251, Kyrkomusikernas Riksförbund, Hässelby (2007), tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, 2007 ISSN 0280-7580

NoterRedigera

 1. ^ Ehntorp: Årsbok 2007 med matrikel över medlemmarna i Kyrkomusikernas Riksförbund, sidan 237 (STADGAR ... 1 § ÄNDAMÅL)
 2. ^ A.a., sidan 251

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera