Kyrkokansliet i Svenska kyrkan utgör gemensamt kansli för ärkebiskopen, Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkans olika styrelser, nämnder och råd på nationell nivå. Dess lokaler är belägna i Uppsala.

Kyrkans hus i Uppsala där kyrkokansliet finns

Kyrkokansliets avdelningar redigera

  • Ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat
  • Avdelningen för kyrkoliv
  • Internationella avdelningen
  • Avdelningen för Svenska kyrkan i utlandet
  • Informationsavdelningen
  • Kyrkorättsavdelningen
  • Ekonomi- och finansavdelningen
  • Personalavdelningen

Varje avdelning har en avdelningschef som ansvarar för avdelningens budget, personal och verksamhet. Avdelningscheferna bildar tillsammans kyrkokansliets ledningsgrupp som leds av generalsekreteraren.

Till kansliet hör "Svenska kyrkans arkiv i Uppsala" (SvKAU), som förvarar cirka 4 000 hyllmeter handlingar, 800 filmer (deponerade vid Filmarkivet i Grängesberg) och cirka 100 000 bilder, bland annat från Svenska kyrkans mission, Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse, Lutherhjälpen, Kyrkomötet, Kyrkostyrelsen och dess föregångare Centralstyrelsen.[1] Svenska kyrkans handlingar från folkbokföringen (kyrkböcker), finns dock hos landsarkiven och Riksarkivet.

Källor redigera

  1. ^ Arkiv som ger rysningar, Svenska kyrkans webbplats, 7 november 2007

Externa länkar redigera