Kyrkokamrer, befattning i främst mindre församlingar eller mindre kyrkliga samfälligheter inom Svenska kyrkan.

Kyrkokamreren är ofta direkt underställd enhetens verkställande organ (kyrkorådet respektive kyrkonämnden) och är chef för kyrkoförvaltningen.

Vanliga arbetsuppgifterRedigera

Kyrkokamreren har ofta arbetsuppgifter inom följande områden:

  • gemensam förvaltning (ekonomi-, personal- och övrig administration)
  • fastighetsförvaltning
  • kyrkogårdsförvaltning

Vad gäller fastighets- och kyrkogårdsförvaltning är kyrkokamreren ofta enbart arbetsledare för någon form av förman (till exempel arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare, kyrkogårdsförman etc.), men sköter ofta själv arbetsuppgifterna inom den gemensamma förvaltningen.

Förändrat arbetsledarskapRedigera

I vissa församlingar är kyrkokamreren även arbetsledare för kyrkobokföringspersonal, även om detta blir mindre och mindre vanligt sedan kyrkoherdens roll förändrades i och med införandet av kyrkoordningen år 2000.