Kyrkans hus i Uppsala är förvaltningsbyggnaden för Svenska kyrkans centrala ledningsorgan i Uppsala, det så kallade kyrkokansliet. Kyrkans hus är belägen i kvarteret Disa vid Sysslomansgatan/S:t Olofsgatan/S:t Larsgatan och S:t Eriks torg, där i övrigt endast finns Kungliga Vetenskapssocietetens hus med det så kallade Schefferus bibliotek och Världsbutiken Globalen som säljer rättvist handlade varor. Kyrkans Hus ligger också nära Uppsala domkyrka och Universitetshuset.

Kyrkans hus
Förvaltningsbyggnad
Kyrkans hus i november 2008
Kyrkans hus i november 2008
Land Sverige Sverige
Kommun Uppsala
Ort Uppsala
Adress Sysslomansgatan 4
Arkitekt Hans Matell
Lennart Köpsén
Färdigställande 1978

Byggnaden består dels av en u-formad byggnad i röd puts längs de tre gatorna, dels av ett mer fristående, annorlunda utformat hus i gulbrun puts mot torget, där ärkebiskopen och generalsekreteraren har sina tjänsterum och där också finns ärkebiskopens och kyrkostyrelsens kanslier. En kort glasad länk förbinder de båda huskropparna och gör dem till en enhet.

Byggnaden uppfördes 19771978 efter omfattande arkeologiska utgrävningar, och invigdes den 18 mars 1978 av ärkebiskop Olof Sundby. De första hyresgästerna var de kyrkliga samordningsorganen Kyrkan internationella AV-tjänst och Kyrkans internationella studieavdelning (KISA). Därefter flyttade successivt in ärkebiskopen med sitt kansli, kyrkans utlandsorgan Svenska kyrkans missionsstyrelse, Lutherska världsförbundets svenska sektion med Lutherhjälpen och Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse (SKUT) samt därefter Svenska kyrkans centralråd för evangelisation och församlingsarbete, Svenska kyrkans utbildningsnämnd, och Svenska kyrkans diakoninämnd med flera. Dessa organ har därefter vid strukturförändringar uppgått i andra enheter. Förutom kontors- och sammanträdeslokaler rymmer huset kapell och matsal.

Arkitekt var Hans Matell tillsamman med Lennart Köpsén och huset uppfördes av byggnadsfirman Anders Diös. År 1992-1994 skedde en om- och påbyggnad av fastigheten för att rymma flera av Svenska kyrkans centrala funktioner; huset fick då ytterligare ett våningsplan.

Fastigheten rymmer även ett offentligt kapell innanför entrén, det så kallade Mariakapellet.

Externa länkarRedigera