Öppna huvudmenyn

Kyleberg är en herrgård i Ödeshögs kommun.

Kyleberg, som förut hette Berga, ägdes 1650 av landshövdingen Hans Kyle, som den är uppkallad efter. Senare tillhörde den medlemmar av släkterna Krusebjörn, von der Pahlen, Boij och Edenhjelm. Gården kom 1850 genom köp i politikern Axel Dicksons ägo. Han förbättrade egendomen och gjorde den till en av de mest framstående i länet.

Efter många ägarskiften under de senaste 100 åren ägs idag (2007) Kyleberg av släkten Cronstedt. Den nuvarande huvudbyggnaden ersatte 1953 det tidigare, slottsliknande corps-de-logiet, som revs några år dessförinnan.

KällorRedigera