I linjär algebra är kvotrummet av ett vektorrum V med ett delrum W ett nytt vektorrum som erhålls genom att identifiera W med noll och vars element är sidoklasser till W Detta rummet kallas kvotrummet och betecknas V / W.

DefinitionRedigera

Låt V vara ett vektorrum över en kropp K och W ett delrum av V. Sidoklassen till W  V definieras som  .

Vi definierar också en ekvivalensrelation  V där   (eller  om  .

Kvotrummet   är då ett vektorrum vars element är sidoklasser till W och addition och multiplikation är