Kvinnojour

organisation som tar hand om misshandlade kvinnor

Kvinnojour är en organisation som tar hand om misshandlade kvinnor. De flesta kvinnojourer drivs av ideella organisationer, med hjälp av volontärer. Samhället betalar också ut stöd till kvinnojourerna i form av kommunala och statliga medel.

BakgrundRedigera

De första svenska kvinnojourerna som startade under 1978 i Stockholm, Alla Kvinnors Hus, och i Göteborg, Kvinnohusets krisjour (som sedan ändrade namn till Kvinnojouren ADA[1]), var en reaktion på att samhället saknade förmåga att ta itu med problemet med kvinnor som utsätts för våld och övergrepp av män i sin närhet. Verksamheten kom sedan att växa mycket snabbt under 80-talet varpå ROKS, Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, bildades 1984. Senare under 1996 valde ett antal kvinnojourer att lämna ROKS för att istället bilda SKR, Svenska Kvinnojourers Riksförbund. Sammantaget finns idag ca 160 lokala kvinnojourer i Sverige. Dessa har sedan starten 1978 fungerat som pådrivande i kampen för att synliggöra mäns våld mot kvinnor. År 2007 bildades svenska Röda korsets första kvinnojour i Lidingö kommun.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera