Kvinnoförbund

kvinnoorganisation med anknytning till organisation

Ett kvinnoförbund är en grupp med anslutning till en annan organisation, exempelvis ett politiskt parti, som arbetar med kvinnornas roll inom organisationen.