Kvarteret Venus

kvarter i Gamla stan, Stockholms kommun, Sverige

Kvarteret Venus är ett kvarter i Gamla stan i Stockholm. Kvarteret omges av Svartmangatan i norr, Södra Benickebrinken i öster, Tyska stallplan i väster och Prästgatan i söder. Kvarteret består av en enda fastighet: Venus 1, som ägs av Pauliska Donationsfonden. I kvarteret finns rester efter Svartbrödraklostret.

A.R. Lundgrens karta från 1885 med kvarteret Venus i kartbildens mitt.

Namnet redigera

 
Svartbrödraklostrets källarvalv, 1959.
 
Framgrävt tegelgolv i Venus 1, 2010.

Nästan samtliga kvartersnamn i Gamla stan tillkom under 1600-talets senare del och är uppkallade efter begrepp (främst gudar) ur den grekiska och romerska mytologin. ”Venus” är kärlekens och den kvinnliga skönhetens gudinna i romersk mytologi.

Kvarteret redigera

Kvarteret Venus består av ett enda stort byggnadskomplex som har en nästan triangulär form med sin kortaste sida mot norr och Svartmangatan. Mot söder ansluter kvarteret Trivia.

I Södra Benickebrinken 4 finns källarvalv som härrör från det medeltida Svartbrödraklostret. Klostrets byggnader upptog även den sydvästra delen av kvarteret Juno och gav Svartmangatan sitt namn. I samma område lät riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm på 1620-talet uppföra sitt privatpalats och klostrets rester byggdes in i huset.

År 1864 blev hela kvarteret bebyggt med ett nytt bostadshus. 1876 följde en fullständig om- och påbyggnad av fastigheten efter ritningar av arkitekt Carl Nestor Söderberg. 1906 genomfördes ombyggnader i källare och för nya butiker i gatuplan med Ernst Stenhammar som ansvarig arkitekt, varvid kvarterets byggnad fick sitt nuvarande utseende.

Utgrävning i Venus 1 redigera

I samband med ombyggnaden och schaktarbeten för fastigheten Venus 1 år 1876 hittades åtskilliga människoben som rapporterades av byggmästaren till Riksantikvarien. Vid Stockholms stadsmuseums förundersökning hösten 2010 påträffade museets arkeologer grundmurar samt ett tegelgolv från ett rum i klostret. Man undersökte även några skelett efter gravlagda individer, bland dem en man i 40–50 års ålder och cirka 176 cm lång. Han hade krossat höger knä och en del av foten men har kunnat leva vidare trots sina skador.

Arkitektritningar för fastigheten Venus 1 enligt ombyggnaden 1876 redigera

Ritningar upprättade av arkitekt Carl Nestor Söderberg 1876.

Källor redigera

Externa länkar redigera