Kvarnbyn, Skellefteå kommun

samhälle i Skellefteå kommun

Kvarnbyn är en ort i Burträsks socken.

Flygfoto över Göksjön. Bygdeträsk syns hitom sjön och Kvarnbyn finns på andra sidan sjön.

Kvarnbyn ligger mellan Stora Bygdeträsket och Göksjön Sjöarna har förbindelse med varann genom Kvarnbyån.