Kusin

barn till en av föräldrarnas syskon
(Omdirigerad från Kusinbarn)
För en sammanställning av olika släktskapsförhållanden, se Släkt.

Kusin är ett släktskap där två personer har varsin förälder som är syskon till varandra.

Släktskapsförhållanden i fem led.

En kusin till en person är alltså barn till ett syskon till personens far eller mor. Alltså mammas brors/systers barn eller pappas brors/systers barn. En kusin till en person är barnbarn till antingen personens farfar och farmor eller personens morfar och mormor.

Kusiner har 50 procent gemensamma förfäder. Om kusinerna är släkt med varandra på flera sätt kan de dock ha fler gemensamma förfäder. (Många är släkt på flera sätt om man ser några hundra år tillbaka i antavlan och alla är det om man går mycket långt tillbaka i tiden.)

Olika typer av kusiner

redigera

Dubbelkusiner

redigera

Två personer är dubbelkusiner om de är kusiner på både mors- och farssidan, vilket innebär att den ena personens båda föräldrar är syskon till var sin av den andra personens föräldrar, t ex om två systrar får barn med två bröder.

En dubbelkusin till en person är barnbarn både till personens farfar och farmor och till personens morfar och mormor. Dubbelkusiner har 100 procent gemensamma förfäder sånär som på två personer i respektive antavla – föräldrarna.

Halvkusiner

redigera

Om föräldrarna är halvsyskon kan kusinerna kallas halvkusiner.[1] En halvkusin till en person är barnbarn till personens farfar, farmor, morfar eller mormor, men bara till en av dem. Halvkusiner har 25 procent gemensamma förfäder.

Ovanliga kombinationer av kusiner

redigera

Två personer kan samtidigt vara kusiner och halvkusiner. Detta uppstår då det finns både ett helsyskonskap och ett halvsyskonskap mellan de två föräldraparen. Personerna har då 75 procent gemensamma förfäder. Exempel: Två personer har samma farfar, farmor och morfar, men inte samma mormor.

Två personer kan vara dubbla, tredubbla eller fyrdubbla halvkusiner. Detta uppstår då det finns två, tre eller fyra halvsyskonskap mellan de två föräldraparen. Personerna har då 50, 75 respektive 100 procent gemensamma förfäder sånär som på två personer – föräldrarna. Exempel på fyrdubbla halvkusiner: En persons farfar, farmor, morfar och mormor är en annan persons farfar, mormor, morfar och farmor.

(De ovanstående kombinationerna av kusiner bygger i inget fall på släktskap mellan en persons föräldrar inbördes.)

Parallellkusiner och korskusiner

redigera

Parallellkusiner är barn till syskon av samma kön, medan korskusiner är barn till syskon av olika kön.[2] I vissa kulturer (dock ej den svenska) är kusinäktenskap tillåtet mellan korskusiner, men tabu mellan parallellkusiner.[källa behövs]

Synonymer

redigera

I vissa dialekter kallas kusin för förstakusin. Ett ålderdomligt ord för kusin är tvåmänning (släkting i andra led).

Andra betydelser

redigera

Ordet kusin användes förr som tilltalsord mellan furstar, avlägsnare släktingar och gamla bekanta.[3]

Närliggande termer

redigera

Två kusiners barn kallas i sin tur sysslingar eller tremänningar, och i nästa led kallas de bryllingar eller fyrmänningar. Kusinbarn är barn till en kusin. En förälders kusinbarn är alltså ens egen syssling. En mycket ålderdomlig betydelse av ordet kusinbarn, som kan påträffas i äldre litteratur, är syssling.

Generation Rikssvenska[4] Ålderdomligt[4] Gotland Norrland* Finland Södra Sverige**
1:a generationen Syskon
2:a generationen Kusin Tvåmänning Förstakusin Kusin
3:e generationen Syssling Tremänning A-kusin Andrakusin Småkusin Nästkusin
4:e generationen Brylling Fyrmänning B-kusin Tredjekusin Syssling Syssling[1]
5:e generationen Pyssling Femmänning C-kusin Fjärdekusin Pyssling
6:e generationen Trassling Sexmänning D-kusin Femtekusin Brylling

* Bland annat i Tornedalen. ** Blekinge, Skåne och Halland.

Se även

redigera

Referenser

redigera