Kurt Heinecke

svensk investerare

Kurt Heinecke var en finansman i Stockholm på 1920-talet, handelsman i kol och koks,. Han var invandrad från Tyskland, bosatt i fastigheten Strandvägen 7A i Stockholm.

Trollharan med husgrunden i förgrunden och Lökholmen med stenvillan i bakgrunden.
M/Y Margana (ursprungligen Independance II) byggd på Hästholmsvarvet 1919 åt varvets ägare Kurt Heinecke.

Kurt Heinecke kom på 1890-talet till Stockholm från Tyskland som fripassagerar på en kolbåt. Han arbetade sig upp blev 1909 direktör och invaldes i KSSS.[1] Ett av hans specialintressen vid sidan av arbetet, var motorbåtar och Stockholms skärgård. 1912 förvärvade han öarna Lökholmen och den intilliggande Trollharan strax norr om Sandhamn. 1918 uppförde han en stor stenvilla på Lökholmen och på Trollharan, ett högt placerat observatorietorn med vidträckt utsikt över skärgården. Han ägde Hästholmsvarvet och åkte ofta dit med egen båt från Stockholm i någon av de fem Indepéndence-yachterna han lät bygga under sin levnad. Med sina tre Hunter-båtar var han också en ofta sedd deltagare i den Kungliga Motorbåtklubbens årliga racerbåtstävlingar i Sandhamn.

Heineckes stenvilla på Lökholmen även kallad "Trollgården" hör till ytterskärgårdens märkligaste byggnader från tidigt 1900-tal. Huset är byggt med metertjocka väggar, exteriört klätt med grovhuggen granit som ger huset ett utpräglat "gammalnordiskt" utseende. Observatorietornet på Trollharan är byggt som 1700-talets tidiga fyrhus. 1945 sålde Heinecke fastigheterna Lökholmen och Trollharan till KSSS.

På 1920-talet arrenderade han Björkskärs och Lilla Nassa skärgårdar av Lidingö stad med ett 20-årigt arrendeavtal.

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges öar, 3:e upplagan 2013, Anders Källgård s. 368.

WebbkällorRedigera