Kurslitteraturpriset är en litteraturpristävling som syftar till att premiera och hylla författare av ny kurslitteratur för svensk universitets- och högskoleutbildning. Priset delas årligen ut av utbildningsförlaget Studentlitteratur och tilldelas en vinnare och två hederspristagare. Vinnaren mottar Kurslitteraturprisstatyetten samt 150 000 kr och hederspristagarna mottar 50 000 kr vardera. Priset har sedan det instiftades 2009 delats ut på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg (2009-2012), på Grand Hôtel i Stockholm (2013, 2018), på Münchenbryggeriet i Stockholm (2014), på förlaget Studentlitteratur i Lund (2015) och på Berns i Stockholm (2016, 2017 och 2019). Konferencierer för prisutdelningen har varit John Chrispinsson (2009-2014, 2016), Sharon Jåma Hofvander (2015), och Gabriella Ahlström (2017-2019).

PristagareRedigera

2009Redigera

Förstapris
Titel: Marknadsföringsboken. Författare: Lena Mossberg och Malin Sundström

Hederspriser
Titel: Vad är statsvetenskap? Författare: Björn Badersten och Jakob Gustavsson
Titel: Allmändidaktik. Redaktörer: Sven-Erik Hansén och Liselott Forsman

2010Redigera

Förstapris
Titel: Omvårdnadens grunder. Redaktörer: Lars Wallin, Anna Ehrenberg, Febe Friberg, Joakim Öhlén, Anna-Karin Edberg och Helle Wijk

Hederspriser
Titel: Världens litteraturer. Redaktör: Margareta Petersson
Titel: De stora frågorna om skolan. Författare: Tomas Kroksmark

2011Redigera

Förstapris
Titel: Utbildningshistoria – en introduktion. Redaktörer: Johannes Westberg och Esbjörn Larsson

Hederspriser
Titel: Skapa vetande. Vetenskapsteori från grunden. Författare: Bengt Hansson]
Titel: Stokastik för ingenjörer. Författare: Jesper Rydén

2012Redigera

Förstapris
Titel: Flerdimensionell analys. Författare: Jonas Månsson och Patrik Nordbeck

Hederspriser
Titel: Introduktion till EU-rätten. Författare: Jörgen Hettne och Carl Fredrik Bergström
Titel: Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad. Redaktör: Maria Henricson

2013Redigera

Förstapris
Titel: Medicinsk mikrobiologi. Huvudredaktör: Annelie Brauner

Hederspriser
Titel: Den nya organisationsboken. Författare: Johan Alvehus och Tommy Jensen
Titel: En samtidig världshistoria. Redaktör: Maria Sjöberg

2014Redigera

Förstapris
Titel: Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi. Huvudredaktörer: Christine Kumlien, Anna M Jansson, Jenny Rystedt och Anna Ekwall

Hederspriser
Titel: Redovisning. Författare: Jan Marton, Anna-Karin Stockenstrand och Niklas Sandell
Titel: Byggledning – projektering, produktion och förvaltning. Författare: Radhlinah Aulin, Urban Persson, Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin och Mats Persson

2015Redigera

Förstapris
Titel: Bedömning, betyg och lärande. Författare: Alli Klapp

Hederspriser
Titel: Psykologi för sjuksköterskor. Författare: Lena Wiklund Gustin
Titel: Politik och förvaltning i svenska kommuner. Författare: Gissur O. Erlingsson och Johan Wänström

2016Redigera

Förstapris
Titel: En berättelse om organisering. Författare: Maria Grafström, Anna Jonsson, Oline Stig och Lars Strannegård

Hederspriser
Titel: Språklig sårbarhet i förskola och skola. Författare: Barbro Bruce, Eva Sventelius, Ulrika Ivarsson och Anna-Karin Svensson
Titel: Psykologin som vetenskap. Författare: Lars-Gunnar Lundh och Artur Nilsson

2017Redigera

Förstapris
Titel: Modern industriell ekonomi. Författare: Mats Engwall, Anna Jerbrandt, Bo Karlson och Per Storm

Hederspriser
Titel: Omvårdnad & äldre. Författare: Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell och Helle Wijk
Titel: Avtal. Författare: Rolf Dotevall

2018Redigera

Förstapris
Titel: Ortopedi. Författare: Magnus Karlsson, Jon Karlsson och Harald Roos (red.)

Hederspriser
Titel: Nycklar till grammatik. Författare: Gunlög Josefsson och Katarina Lundin
Titel: Arbete & välfärd. Redaktör: Åke Sandberg

2019Redigera

Förstapris
Titel: Barnkonventionen. Författare: Maria Grahn-Farley

Hederspriser
Titel: Källkritik!. Författare: Sigurd Allen och Ester Pollack
Titel: Quality Management. Författare: Ida Gremyr, Bjarne Bergquist och Mattias Elg

Externa länkarRedigera