Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn, Danmark är en del av Det Kongelige Danske Kunstakademi. Grundat 1754, som en gåva till den danske Kungen Frederik den V, när han fyllde 31 år.

Kunstakademiets Arkitektskole flyttade på 1990-talet ifrån Kongens Nytorv till stadsdelen Holmen i Köpenhamn. Där den fyller ett campus med en rad kreativa och konstnärsinriktade utbildningar. Bl.a. med Rytmiskt Musikkonservatorium, Statens Teaterskola, samt den danska Filmskolan.