Kungliga begravningsplatsen är en kyrkogård för medlemmar av den svenska kungliga familjen. Den är belägen på ön Karlsborg i Brunnsviken inom Hagaparken, Solna kommun. Den är belägen i Kungliga Nationalstadsparken.

Entrén till begravningsplatsen från Hagaparken

HistorikRedigera

 
Hela ön vintertid (2013).

Kyrkogården har varit i bruk sedan 1922, då kronprinsessan Margareta gravsattes där efter att ha haft ett tillfälligt vilorum i Storkyrkan i Stockholm. Denna engelska prinsessa, känd för sin konstnärlighet och med intresse för trädgårdsodling, hade uttryckligen yttrat önskemålet att inte bli begravd inomhus i någon kyrka. Riddarholmskyrkan, Sveriges historiska panteon, var dessutom vid denna tid praktiskt taget fullbelagd.

Initiativtagare till Kungliga begravningsplatsen var Kronprinsessan Margareta.[1] En udde i Brunnsviken grävdes fri så att ön bildades samtidigt som kyrkogården anlades och tog hela den nya holmen i anspråk. Entrén till begravningsplatsen med bro och grind samt ett kors för kullens högsta punkt formgavs av arkitekt Ferdinand Boberg.

Idag finns sex olika gravplatser på ön, varav de fem första består av gravkamrar gjutna på olika djup under markytan beroende på terrängen. Takhöjden inuti dem är omkring två meter.

Sedan 1922 har med några undantag alla manliga medlemmar av huset Bernadotte och deras respektive hustrur begravts på Kungliga begravningsplatsen.

Gravsatta på Kungliga begravningsplatsenRedigera

Andra kungliga gravplatserRedigera

Svenska kungligheter från tiden före 1920 gravsattes i Riddarholmskyrkan i Stockholm och under tidigare sekel på ett flertal andra platser, inte minst under Vasa-tiden i Uppsala domkyrka och under medeltiden i Varnhems klosterkyrka. Sedan 1920 gravsattes följande medlemmar av ätten Bernadotte på andra platser än Kungliga begravningsplatsen i Solna:

KällorRedigera

Externa länkarRedigera