Kungliga Hovjaktvarvet var marin kunglig skjutstjänst inom svenska flottan, verksam på Kungsholmen i Stockholm från 1685 till cirka 1850-talet.

Hovjaktvarvet fungerade som en maritim motsvarighet till Hovstallet och hade ett flertal båtar i tjänst, företrädesvis av typen kungaslup. Jaktvarvet skjutsade de kungliga mellan bland annat Drottningholm och Stockholms slott.

Kungaslupen Vasaorden tillhörde Jaktvarvets stall, vid sidan av ett stort antal liknande slupar, även om Vasaorden var den största och mest påkostade. Även Lyckans tempel skulle ha framförts av Hovjaktvarvet.

Kungliga Hovjaktvarvet på Kungsholmen ersattes på 1850-talet av Svea ingenjörkår, delvis som en följd av flottans mekanisering som gjort roddslupar omoderna. Svea ingenjörkår flyttade under sent 1800-tal till Frösundavik.

Delfinen och Galten hörde även till Jaktvarvets verksamhet.

ReferenserRedigera