Dramatens elevskola var en svensk teaterutbildning, grundad år 1787 av kung Gustav III och Sveriges främsta fram till 1964, då den ombildades till Statens scenskola. År 1964 hade man inget intag av elever.

Dramatens elevskola
Svensk teaterutbildning Redigera Wikidata
Scenskola Redigera Wikidata
Del avKungliga Dramatiska Teatern Redigera Wikidata
Tillkomst1787 Redigera Wikidata
GrundareGustav III Redigera Wikidata
LandSverige Redigera Wikidata
Följs avStatens scenskola Redigera Wikidata
Upphörde1964 Redigera Wikidata

Historia

redigera

Då skolan grundades år 1787 kallades den ofta barnteatern; tidigare hade blivande svenska skådespelare, dansare och sångare fått bli studenter hos en enskild kollega, men nu skulle barn utbildas till yrket från grunden enligt samma princip som i utlandet. Det ingick då att uppföra barnpjäser eller elevföreställningar som träning.

I Kexels almanacka från 1788 finner man en av de fåtaliga uppgifter som bevarats om elevskolan från dess allra första tid; han berättar att operadirektionen "...i slutet av förledigt år inrättat en Theater för Operans Elever, hvarest de, genom därtill inrättade Piecers upförande, kunna vinna en öfning, som är nödvändig, at börja ifrån de spädaste åren. Denna Theatre öpnades i början af December Månad med en svensk Originae-Comedie, i 2:ne Acter, blandad med sång och Dans, under namn av Några Mil från Stockholm. Eleverne, som därtil nyttjades voro till ett antal af 40 stycken, hvaribland ingen var öfver 15 men flere under 9 a 10 år...Hans Majestät Konungen har med sin höga närvaro och nådiga bifall behagat hedra representationerna af detta Barn-Spectacle, hvars inrättning påsyftar Svenska Theatrala talenternas upodling och bestånd i framtiden. " Skolan fick år 1793 en fransk organisation när Joseph Sauze Desguillons och Anne Marie Milan Desguillons utnämndes till föreståndare.

Den var genom alla dessa år knuten till Dramaten i Stockholm (där skolan sedan 1907 låg inrymd i byggnaden vid Nybroplan och där eleverna hade en egen scen och lokal; det som idag kallas "Tornrummet" och som nu används av Dramaten som mindre spelscen).

År 1964 togs dock beslutet att skilja elevskolan från Dramaten (eftersom man hade lokalbrist och hade svårt att svara mot skolans ständigt ökande elevantal). Man inrättade då istället vad som under 1960- och 70-talet kom att bli "Statens scenskola" i Stockholm och som sedermera kom att ändra namn ännu en gång till Teaterhögskolan i Stockholm.

Rektorer

redigera
 
Carolina Bock.
 
Stig Torsslow.

Elever i urval

redigera
 
Bibi Andersson.
 
Lars Ekborg.

1948–1951

redigera

Klassen 1948 hör kanske till de mest namnkunniga med bl.a. Jan-Olof Strandberg, Allan Edwall, Margaretha Krook, Ingrid Thulin, Yvonne Lombard, Lars Ekborg, Max von Sydow och Jan Malmsjö.

Lärare i urval

redigera
 
Sif Ruud.

Källor

redigera
  • Teaterelevskola i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1919)
  • Sten Carlsson: "Den svenska historien; Gustav III, en upplyst envåldshärskare. Band 10".
  • Gidlunds förlag: "Ny svensk teaterhistoria. Teater före 1800".
  • Ingrid Luterkort: Om igen, herr Molander! Kungliga Dramatiska teaterns elevskola 1787–1964, 1998. ISBN 91-7031-085-8