Kummelbykören

kör från Sverige

Kummelbykören var en kyrkokör som verkade i Kummelby kyrka1960– och 70-talen under ledning av Anders Lindström. Med honom som ledare gjorde kören flera turnéer och skivinspelningar i hans arbete med att införa anglikansk körmusik i svensk kyrkomusiktradition.

Kummelbykören
BakgrundKummelby kyrka, Sverige Sverige
År som aktiva1960– och 70-talen